Om oss

blommor

Om Bioteria Technologies AB

Fett framstår mer och mer som en av västvärlden största utmaningar, dels som samhällsproblem, dels som miljöproblem. Bioteria Technologies AB är ett modernt bioteknikföretag som ägnat de senaste 20 åren åt att söka miljövänliga lösningar på fettproblemet – lösningar som samtidigt eliminerar hela den kedja av samhälls- och miljöproblem som följer i fettets spår.

Vår utgångspunkt är att det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. Vi utbildar därför Sverige i fettfrågor och presenterar hållbara lösningar.

Vår bioteknik innebär att speciellt utvalda mikroorganismer konsumerar fettet på plats, under kontrollerade former. Detta angriper problemet vid roten och reducerar därmed behovet av alla de kostsamma strategier som idag används för att lösa det.

Det är dags för ett teknikskifte! Med hjälp av bioteknik kan vi lämna de mekaniska och kemiska lösningarna bakom oss och övergå till naturens egna effektiva lösningar, som samtidigt är både billigare och renare än de traditionella.

Vår inspiration

Välkommen till vår myllrande våtmark!

År 2018 bestämde vi oss för att restaurera en våtmark. Nu kan vi se resultatet: Ett vattenrikt landskap fullt av växtlighet och liv! Ett nytt ekosystem har tagit form. Fem arter av groddjur har flyttat in; padda, vanlig groda, åkergroda samt större och mindre vattensalamander. Det är ett riktigt bra grodvatten – och en frisk livgivande oas som även lockar till sig mängder av fåglar och insekter.

Våtmarkerna har stor betydelse för vattnets kretslopp i naturen. Myllrande våtmarker är ett av regeringens miljökvalitetsmål. Vi på Bioteria är stolta och glada över att kunna lämna ett konkret bidrag till arbetet för biologisk mångfald, hållbarhet och friskt grundvatten. Faktum är att det rena vattnet alltid utgjort centrum för vår verksamhet. Vi renar vatten; från fastigheter, genom våra avloppsreningsverk, genom våra fettavskiljare – och nu även i naturen, tack vare våtmarken. Att kunna återbörda jordens viktigaste resurs – rent och friskt vatten – till den omgivande miljön, befriat från smuts och föroreningar, är djupt meningsfullt. Det är vår drivkraft som företag.

Naturen är vår största källa till inspiration. Våra viktigaste verktyg är naturligt förekommande, gynnsamma mikroorganismer – hämtade från naturen. Våra biotekniska lösningar grundar sig på biologiska processer som utvecklats av levande organismer. Bioteria är ett miljöteknikföretag där människor med övertygelse och passion driver fram utvecklingen mot det hållbara samhället. Det är självklart för oss att göra vårt yttersta för att vårt arbete och vår existens ska gagna naturen, miljön och klimatet. Läs mer om våtmarker.

Vår vision & mission

Bioteria - Leading the biorevolution

Vart ska vi?

Bioteria ska vara en naturlig och ledande del i det uthålliga samhällsbyggandet och ta en ledande roll inom waste management i Norden med särskilt fokus på fastigheter och verksamheter som hanterar livsmedel, avfall och fett.

Vad vill vi?

Vi vill tillsammans med våra kunder fortsätta att utveckla och implementera biotekniska helhetslösningar som minimerar våra kunders driftstörningar, resurs-användning och energiförbrukning. Vi vill också erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar som sänker nuvarande driftkostnader och som samtidigt säkerställer mot framtida driftkostnadsökningar och energiförbrukning.

Vi vill biokonvertera Sveriges, Europas och Världens alla fettavskiljare, avfallsutrymmen och storköksventilationer.

Vår affärsidé

Hur gör vi?

Bioteria är ett miljöteknikföretag som utvecklar och marknadsför innovativa
produkter och uthålliga tjänster inom avloppsvattenbehandling, avfallshantering, storkökshygien och ventilation.

Vem behöver oss?

Bioterias produkter och tjänster är utvecklade för kommunala och privata
fastighetsägare och verksamhetsutövare som hanterar någon form av livsmedel, avfall eller fett.

Vår affärsmodell

Kunskap genom hela kedjan

Med “Hängrännan” som arbetsmodell kan Bioteria erbjuda gedigen kunskap om hela värdekedjan. Samtliga detaljer genom processen kontinuerligt utvecklas och förfinas i nära samarbete med kunden. Vårt mål är att erbjuda kostnadseffektiva lösningar och drift med minimalt underhållsarbete.

Forskning och utveckling

Utvecklingsarbete

Bioteria satsar stora resurser på forskning och utveckling.

Bioteknik och biotekniska applikationer kommer vara med och bygga det uthålliga samhället. Det står klart idag eftersom tekniken både kan visa på stora miljövinster och visa sig vara betydligt mer kostnadseffektiv än traditionella lösningar.

Vi vill utmana och vi vågar pröva nya sätt att lösa gamla problem. Det har resulterat i ett flertal världspatent för fettavskiljning och storköksventilation.

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa det problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.” -Albert Einstein

Det unika med Bioterias forskning och utveckling är att den är sker väldigt nära våra kunder där de verkliga problemen befinner sig. Mycket av vår utveckling sker i samarbete med våra kunder och våra leverantörer, vilket skapar en långsiktighet som alla gynnas av. Vägarna från serviceteamet till forskningslaget är korta, vilket gör att förändringar och anpassningar kan ske snabbt och med full kontroll.

Bioteria tänker nytt och utvecklar smart.

Varför Bioteria?

Bioterias lösningar innebär stora ekonomiska- och miljömässiga vinster, samtidigt innebär tekniken en kraftig minskning av driftstörningar. Se filmen som förklarar hur!

 

Läs mer:

Nyheter

Go Green under Black Week

Nu gör vi det ännu mer fördelaktigt att minska sin klimatpåverkan. Vi delar ut 100 bioterianska hållbarhetscheckar. Varje check har ett värde på upp till 75% av investeringskostnaden. Checken kan ge ett hållbarhetsvärde som motsvarar en kraftig koldioxidminskning med upp till 20 ton CO2.