Om oss

blommor

Om Bioteria Technologies AB

Fett framstår mer och mer som en av västvärlden största utmaningar, dels som samhällsproblem, dels som miljöproblem. Bioteria Technologies AB är ett modernt bioteknikföretag som ägnat de senaste 20 åren åt att söka miljövänliga lösningar på fettproblemet – lösningar som samtidigt eliminerar hela den kedja av samhälls- och miljöproblem som följer i fettets spår.

Vår utgångspunkt är att det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. Vi utbildar därför Sverige i fettfrågor och presenterar hållbara lösningar.

Vår bioteknik innebär att speciellt utvalda mikroorganismer konsumerar fettet på plats, under kontrollerade former. Detta angriper problemet vid roten och reducerar därmed behovet av alla de kostsamma strategier som idag används för att lösa det.

Det är dags för ett teknikskifte! Med hjälp av bioteknik kan vi lämna de mekaniska och kemiska lösningarna bakom oss och övergå till naturens egna effektiva lösningar, som samtidigt är både billigare och renare än de traditionella.


Scientific Holding

Bioteria Technologies är ett företag av fyra som ingår i koncernen Scientific Holding. Ägarnas drivkraft är att göra bioteknik tillgänglig och en del av var mans vardag. Utifrån den drivkraften har fyra bolag vuxit fram med fokus på hur innovativ bioteknik kan lösa både samhällsproblem som hälsorelaterade problem.

Vår vision & mission

Bioterias mission

Vart ska vi?

Bioteria ska vara en naturlig och ledande del i det uthålliga samhällsbyggandet och ta en ledande roll inom waste management i Norden med särskilt fokus på fastigheter och verksamheter som hanterar livsmedel, avfall och fett.

Vad vill vi?

Vi vill tillsammans med våra kunder fortsätta att utveckla och implementera biotekniska helhetslösningar som minimerar våra kunders driftstörningar, resurs-användning och energiförbrukning. Vi vill också erbjuda våra kunder kostnadseffektiva lösningar som sänker nuvarande driftkostnader och som samtidigt säkerställer mot framtida driftkostnadsökningar och energiförbrukning.

Vi vill biokonvertera Sveriges, Europas och Världens alla fettavskiljare, avfallsutrymmen och storköksventilationer.

 

Vår affärsidé

Bioterias affärsidé

Hur gör vi?

Bioteria är ett miljöteknikföretag som utvecklar och marknadsför innovativa
produkter och uthålliga tjänster inom avloppsvattenbehandling, avfallshantering, storkökshygien och ventilation.

Vem behöver oss?

Bioterias produkter och tjänster är utvecklade för kommunala och privata
fastighetsägare och verksamhetsutövare som hanterar någon form av livsmedel, avfall eller fett.

Vår affärsmodell

Bioterias affärsmodell

Kunskap genom hela kedjna

Med “Hängrännan” som arbetsmodell kan Bioteria erbjuda gedigen kunskap om hela värdekedjan. Samtliga detaljer genom processen kontinuerligt utvecklas och förfinas i nära samarbete med kunden. Vårt mål är att erbjuda kostnadseffektiva lösningar och drift med minimalt underhållsarbete.

Forskning och utveckling

Utvecklingsarbete

Bioteria satsar stora resurser på forskning och utveckling.

Bioteknik och biotekniska applikationer kommer vara med och bygga det uthålliga samhället. Det står klart idag eftersom tekniken både kan visa på stora miljövinster och visa sig vara betydligt mer kostnadseffektiv än traditionella lösningar.

Vi vill utmana och vi vågar pröva nya sätt att lösa gamla problem. Det har resulterat i ett flertal världspatent för fettavskiljning och storköksventilation.

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa det problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.” -Albert Einstein

Det unika med Bioterias forskning och utveckling är att den är sker väldigt nära våra kunder där de verkliga problemen befinner sig. Mycket av vår utveckling sker i samarbete med våra kunder och våra leverantörer, vilket skapar en långsiktighet som alla gynnas av. Vägarna från serviceteamet till forskningslaget är korta, vilket gör att förändringar och anpassningar kan ske snabbt och med full kontroll.

Bioteria tänker nytt och utvecklar smart.

Varför Bioteria?

Bioterias lösningar innebär stora ekonomiska- och miljömässiga vinster, samtidigt innebär tekniken en kraftig minskning av driftstörningar. Se filmen som förklarar hur!

 

Läs mer: