Fungerande fettavskiljning kräver en långsiktig plan för drift- och underhåll

En fettavskiljares öde efter installation och driftsättning är ofta dess svagaste punkt!

Det brukar vara mer självklart för den som köper en fin bil än för den som köper en fettavskiljare att deras investering kommer kräva service och regelbundet underhåll i framtiden. Oavsett hur dyr, felfri eller tekniskt framstående bilen är från början! Både bilen och fettavskiljaren utsätts för ett betydande slitage – och kanske även en del oförutsedda händelser. Och liksom en bil behöver fettavskiljaren även besiktigas då och då, för att garantera funktionen hos ingående delar och säkerställa att utsläpp ligger inom godkända gränsvärden.

Ett drift- och underhållsprogram garanterar att fettavskiljaren blir omskött

Det är inte alls ovanligt att underhåll försummas efter en installation – oavsett vilken investering det gäller. Verksamhetsinnehavare saknar ofta tid och resurser att ägna sig åt annat än sin verksamhet och den kunskap som förmedlades vid inköpet av produkten förs ofta inte vidare till ny personal. Dessvärre är det ofta just regelbundet underhåll som är avgörande för effektivitet och långsiktig funktion. När det gäller fettavskiljare är detta ett definitivt faktum!

Därför vill vi på Bioteria aldrig först sälja en fettavskiljare och sedan överge den ute hos våra kunder. Det gäller i synnerhet då de är utrustade med vårt biosystem!

Bioterias drift- och underhållsprogram innebär att ansvaret för verksamhetens fettavskiljare övertas av någon som enbart ägnar sig åt detta, och som kan kontaktas om problem eventuellt skulle uppstå.

Vad innebär en funktionskontrollbesiktning?

Dessvärre kan en fettavskiljare som inte fungerar alls upplevas som en problemfri fettavskiljare. Den behöver kanske aldrig tömmas, eftersom inget fett ansamlas i den. Därför uppstår heller aldrig några lukt- eller driftproblem! Fettet försvinner dock inte, utan orsakar istället problem längre ner på ledningsnätet. Detta kan avslöjas vid en provtagning på utloppsvattnet eller, i värsta fall, genom ett fettstopp i ledningarna nedströms fettavskiljaren – och en upplysning om detta från någon kommunal myndighet.

Att funktionskontrollbesiktiga en fettavskiljare består kort sagt i att undersöka om den fungerar som avsett. Och om den inte gör det – att avgöra varför. I uppdraget ingår storleksbedömning, konstruktionsbedömning, installationsbedömning och bedömning av standarden på det drift och underhåll som föregått besiktningen.

Vid en storleksbedömning avgörs om fettavskiljaren är korrekt dimensionerad för de krav verksamheten ställer. Även om en fettavskiljare är korrekt dimensionerad från början så kan förutsättningarna förändrats över tid. Verksamheten kan ha utökats eller bytt inriktning.

Vid en konstruktionsbedömning avgörs om fettavskiljaren överensstämmer med normen (oftast SS-EN 1825) och de krav som ställs av VA-huvudmannen. Inredningen måste vara hel och alla delar finnas på plats.

Vid en installationsbedömning avgörs om installationen är korrekt utförd, vilket inkluderar rätt dragna ledningar för vatten och avluftning.

Slutligen avgörs om fettavskiljaren är i god kondition. Efter varje funktionskontrollbesiktning utfärdas ett besiktningsprotokoll som vidarerapporteras till kommunens VA-kontor eller motsvarande. En initial funktionskontrollbesiktning utförs alltid innan driftsättning av en ny anläggning och vid varje nyinstallation av GOR BioSystem.

Vill du veta mer? Ladda ner vår guide “Allt du behöver veta om fettavskiljning”:

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03