Fettavskiljarboken

Vår kunskap om fettavskiljare i bokform!

Vi vill gärna se ökad medvetenhet om fett och fettproblem, överallt i samhället. Vi vill också gärna se ökad kunskap om fettavskiljare – hos alla som behöver dem, upphandlar dem, projekterar, installerar, driftsätter eller tömmer dem!

Därför har vi nu skrivit en bok: Fettavskiljarboken! Den är en sammanfattning av vår kunskap och erfarenhet efter att vi arbetat med fett och avloppsvattenbehandling, praktiskt och teoretiskt, i över 25 år.

 

GOR BioSystem i fettavskiljare

Fettavskiljarboken handlar om fettavskiljare: Hur de är konstruerade, hur de fungerar och varför de behövs. Samt inte minst om vad som krävs för att de effektivt ska avskilja fett utan lukt- eller driftproblem.

Fettavskiljarboken handlar också om fettproblemet på samhällsnivå: Fett fyller upp och täpper till avloppsledningarna under snart sagt varenda modern stad. Den enda effektiva motåtgärden är att hindra fettet från att hamna där. Fett är dyrt; både när det hanteras enligt plan och när det bekämpas. Dyrast är det när man av någon anledning förlorar kontrollen över det. Kostnaden för fettproblemet drabbar fastighetsägare, verksamhetsutövare och samhällets skattebetalare. Många aktörer måste arbeta tillsammans för att åtgärda fettproblemet effektivt och hållbart.

Fettavskiljarboken handlar också om bioteknik: I våra fettavskiljare använder vi bioteknik för att kraftigt reducera tömningsbehovet, åtgärda luktproblem och minska driftstörningar. I det större perspektivet kommer biotekniken att vara helt central i byggandet av det hållbara samhället.

micro-organisme i fettavskiljare

 

Boken kommer snart att kunna beställas via vår hemsida.

Betäckning till Bioterias fettavskiljare