Fettavskiljarboken

Vår kunskap om fettavskiljare i bokform!

Vi vill gärna se ökad medvetenhet om fett och fettproblem, överallt i samhället. Vi vill också gärna se ökad kunskap om fettavskiljare – hos alla som behöver dem, upphandlar dem, projekterar, installerar, driftsätter eller tömmer dem!

Därför har vi nu skrivit en bok: Fettavskiljarboken! Den är en sammanfattning av vår kunskap och erfarenhet efter att vi arbetat med fett och avloppsvattenbehandling, praktiskt och teoretiskt, i över 25 år.

GOR BioSystem i fettavskiljare

Fettavskiljarboken handlar om fettavskiljare: Hur de är konstruerade, hur de fungerar och varför de behövs. Samt inte minst om vad som krävs för att de effektivt ska avskilja fett utan lukt- eller driftproblem.

Fettavskiljarboken handlar också om fettproblemet på samhällsnivå: Fett fyller upp och täpper till avloppsledningarna under snart sagt varenda modern stad. Den enda effektiva motåtgärden är att hindra fettet från att hamna där. Fett är dyrt; både när det hanteras enligt plan och när det bekämpas. Dyrast är det när man av någon anledning förlorar kontrollen över det. Kostnaden för fettproblemet drabbar fastighetsägare, verksamhetsutövare och samhällets skattebetalare. Många aktörer måste arbeta tillsammans för att åtgärda fettproblemet effektivt och hållbart.

Fettavskiljarboken handlar också om bioteknik: I våra fettavskiljare använder vi bioteknik för att kraftigt reducera tömningsbehovet, åtgärda luktproblem och minska driftstörningar. I det större perspektivet kommer biotekniken att vara helt central i byggandet av det hållbara samhället.

micro-organisme i fettavskiljare

Boken kommer snart att kunna beställas via vår hemsida.

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03