Varför biokonvertera?

Svenska fjällen

Spar pengar, miljö och driftproblem

En biokonvertering innebär en övergång från traditionell teknik och kemikalier till miljövänlig bioteknik i fettavskiljare, storköksventilation och avfallsutrymmen. I praktiken betyder det att ett biosystem installeras, som sedan kontinuerligt bryter ner fettet på plats. Biosystemet eliminerar därmed flera av de problem och kostnader som orsakas av fett, redan innan de uppstår.

En biokonvertering – stor eller liten – besparar fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren en mängd problem och kostnader.

 

Läs mer om Biokonvertering

Varför Biokonvertering

Lösa luktproblem

Dålig lukt är ett direkt resultat av mikrobiell aktivitet, det vill säga bakterier som bryter ner fett och matrester. Lukten produceras av den typ av mikroorganismer som trivs i syrefattiga miljöer.

Bästa sättet att undvika luktproblem är att hålla fettet borta från ytor och utrymmen där det ansamlas.

För miljön

I våra biosystem – för fettavskiljare, avfallsutrymmen, avlopp och storköksventilation – används modern bioteknik för att bryta ner fettet på plats och omvandla det till koldioxid och vatten. Den positiva inverkan på miljön blir flerfaldig. När fettet försvinner minskar samtidigt både behovet av tunga transporter, behovet av kemiska lösningar på fettproblemet samt behovet av kyla för luktbekämpning.

Spara pengar

Fettet kostar pengar överallt där det ansamlas – i avloppet, i soprummen och i storköksventilationen. När fettet bekämpas på plats med hjälp av bioteknik kan istället pengar sparas.

Kostnaden för tömningar av fettavskiljare minskar. Värmeåtervinning möjliggörs och elräkningen går ner. Luktproblem kan elimineras utan kyla, ozon och kemikalier. Driftproblem minskar påtagligt – liksom kostsamma åtgärder för att lösa akuta driftstörningar.

Svenska fjällen

Problem med lukt och driftstörning?

ORS BIoSystem Luktkontroll i avfallsrum

Dålig lukt är ett av de absolut vanligaste problem som uppstår i utrymmen där fettrikt avfall ansamlas: i soprum, fettavskiljare och storkökens ventilationssystem.  Illaluktande ämnen är resultatet av oönskade bakteriers nedbrytning av organiskt material som fett och matrester. De mest obehagliga lukterna orsakas dessutom av ämnen som är hälsofarliga – däribland gasen svavelväte (H2S) – och innebär ett akut arbetsmiljöproblem.

En biokonvertering innebär att vi introducerar ett biologiskt reningssteg, där effektiva utvalda bakterier ingår. De bryter ner fettet och smutsen utan att producera varken lukt eller hälsofarliga gaser. Därigenom bekämpar vi de bakterier som skapar lukt och eliminerar samtidigt fettet, som är roten till en mängd problem. Lukt är bara ett av dem, men kanske det mest påtagliga!

Behovet av och kostnaden för alternativa metoder som kylanläggningar, kemiska produkter, frekvent sotning eller ozon kan därmed sänkas drastiskt.

Biokonvertera för miljön

Svenska fjällen

Fettproblemet är ett av våra minst omskrivna och mest underskattade miljöproblem. I själva verket har just fett en sällsynt stor förmåga att orsaka miljöförstöring, både direkt och indirekt. Direkt, genom att orsaka stopp i avlopp och bräddning av smutsigt avloppsvatten till sjöar och vattendrag. Indirekt, genom att utgöra anledningen till fortsatt hög kemikalieanvändning i samhället.

Hur kan då en biokonvertering av avfallsutrymmen, fettavskiljare och ventilationssystem hjälpa?

Framför allt: Bioteknik ersätter kemi. Biotekniska lösningar använder sig av mikroorganismers exceptionella förmågor. Mikroorganismer, i synnerhet bakterier, producerar effektiva enzymer som löser fettet och kan därigenom eliminera behovet av starka kemikalier och ozon. Levande, gynnsamma bakterier konsumerar sedan fettet på plats – och restprodukterna blir endast koldioxid och vatten.

Dessutom: Bioteknik i fettavskiljare minskar tömningsbehovet betydligt. Därmed minskar även behovet av tunga lastbilstransporter – och med dem koldioxidutsläppen.

Vårt miljöarbete handlar om att konkret lösa miljöproblemet fett. Där leder vi biorevolutionen – med effektiva, rena och billiga lösningar inom fettavskiljning, avfallshantering, avloppsteknik och storköksventilation.

Biokonvertera och spar pengar

Biokonvetera rapport

Miljöarbete är viktigt! Vi vill rädda vår planet från utsläpp av växthusgaser och kemikalier. Vi vill minska energi- och resursslöseriet. Vi vill verka för hållbara kretslopp och en grönare framtid. Det är vi inte ensamma om. De flesta håller med. Men även den starkaste övertygelse kan tyna bort inför tanken på hur mycket det kommer kosta. Med bioteknik har det blivit möjligt att spara både pengar och miljö. Samtidigt. Det är detta som gör våra lösningar unika.

Det finns en djupt rotad uppfattning som säger att miljöhänsyn och hållbarhet kostar pengar och att det är något man kan kosta på sig om man har råd.

Så har det ofta varit. Men biotekniken har ändrat på det. Det är därför vi ser bioteknik som motorn i den pågående biorevolutionen. Biotekniska lösningar gör miljötänkandet möjligt att omsätta i verkligheten – den enda plats där det betyder något.

En biokonvertering spar pengar genom att konkret minska driftproblem, tömningsbehov och kemikalieanvändning. Till skillnad från traditionella kemiska lösningar eller ozon kräver de inga särskilda skyddsåtgärder och innebär inga risker för människa eller miljö. De kräver inga dyra investeringar i kylaggregat eller ozongeneratorer, med tillhörande skyddsutrustning.

Biorevolutionen innebär att aktivt miljöarbete blir tillgängligt för alla, genom billiga och ofarliga biotekniska lösningar. De innebär ingen ekonomisk uppoffring – tvärtom!

Örebro kommun sparar pengar, miljö och driftbekymmer

Genom strategiska beslut kring hanteringen av fettavskiljare, avfallsutrymmen och storköksventilationer har Örebro sparat en hel del pengar, miljö och driftproblem. Läs om hur Örebro kommun minskade sina tömningar med 92% genom att ladda ner artikeln via formuläret nedan.

Örebro Kommun  Full kontroll med bioteknik   Ladda ner

Hur mycket kan du spara?

Hur många av nedanstående har ni i drift idag?

- +
- +

Hur många år vill du räkna på?

- +

Resultat

Besparing i kronor

Besparing i ton CO2

Genom att biokonvertera din din fettavskiljare och avfallsutrymmen till miljövänlig bioteknik kan du spara pengar och minska din miljöpåverkan. Kontakt oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Läs mer

bioteknik

Bioterias BioSystem

Med hjälp av bioteknik kan vi skapa hållbara och rena kretslopp – med sänkta kostnader och bättre arbetsmiljö som ren bonus.

freedom

Hur går en Biokonvertering till?

 En biokonvertering besparar fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren en mängd problem och leder till minskade kostnader och lägre miljöpåverkan.

kock

Hållbara samarbeten

Det är tillsammans med våra kunder som vi kan göra skillnad. Tillsammans med våra kunder kan vi lösa konkreta problem, förbättra tekniken och spara pengar som vi kan åstadkomma något av långsiktigt värde, för miljön och för planeten.