SPARA PENGAR

Att vara miljösmart betyder absolut inte att du måste tumma på några krav på lönsamheten. Tvärtom, det går till och med att förena sunda miljötankar med ökad lönsamhet. Det är det som gör våra lösningar unika.

Mats Östfeldt

Kontakta mig så får du veta mer

Mats Östfeldt
Bioteria
mats.ostfeldt@bioteria.se

BIOBODEN

BIOBODEN
Det luktfria soprummet
SÅ FUNKAR DET

Spar både pengar och miljö!

Miljöarbete är viktigt! Vi vill rädda vår planet från utsläpp av växthusgaser och kemikalier. Vi vill minska energi- och resursslöseriet. Vi vill verka för hållbara kretslopp och en grönare framtid. Det är vi inte ensamma om. De flesta håller med. Men även den starkaste övertygelse kan tyna bort inför tanken på hur mycket det kommer kosta. Med bioteknik har det blivit möjligt att spara både pengar och miljö. Samtidigt. Det är detta som gör våra lösningar unika.

Det finns en djupt rotad uppfattning som säger att miljöhänsyn och hållbarhet kostar pengar och att det är något man kan kosta på sig om man har råd.

Så har det ofta varit. Men biotekniken har ändrat på det. Det är därför vi ser bioteknik som motorn i den pågående biorevolutionen. Biotekniska lösningar gör miljötänkandet möjligt att omsätta i verkligheten – den enda plats där det betyder något.

En biokonvertering spar pengar genom att konkret minska driftproblem, tömningsbehov och kemikalieanvändning. Till skillnad från traditionella kemiska lösningar eller ozon kräver de inga särskilda skyddsåtgärder och innebär inga risker för människa eller miljö. De kräver inga dyra investeringar i kylaggregat eller ozongeneratorer, med tillhörande skyddsutrustning.

Biorevolutionen innebär att aktivt miljöarbete blir tillgängligt för alla, genom billiga och ofarliga biotekniska lösningar. De innebär ingen ekonomisk uppoffring – tvärtom!

Fettproblemet kostar pengar

Fettproblemet kostar pengar

Fettet har kommit att kostar samhället ohyggliga summor varje år. Något vi kan ändra genom att välja ny teknik och nya lösningar!

Storköksventilation: 2 700 miljoner kr/år Fettavskiljare: 1 600 miljoner kr/år Tömningar: 1 700 miljoner kr/år