BIOKONVERTERA I 3 STEG

Det är enkelt att spara pengar och miljö genom att Biokonvertera en eller flera fettavskiljare, storköksventilation eller miljörum. Med 20 års erfarenhet av att Biokonvertera kommuner till enskilda restauranger har vi utvecklat en process som vi delat upp i 3 steg.

Mats Östfeldt

Kontakta mig så får du veta mer

Mats Östfeldt
Bioteria
mats.ostfeldt@bioteria.se

Hur går en Biokonvertering till?

Hur går en Biokonvertering till?
Hur går en Biokonvertering till?
Se filmen

Biokonvertera i 3 steg

STEG 1 – INVENTERING
Första steget i en biokonvertering innebär en omfattande inventering och/eller en funktionskontrollbesiktning. Syftet är att ta reda på hur det ser ut i dina fastigheter och uppskatta vilka insatser som kan komma att behövas för att sänka kostnader och miljöpåverkan.

  • Förstudie
  • Inventering
  • Besiktning

STEG 2 – RAPPORT
Resultatet från inventeringen sammanfattas i en rapport som sedan ligger till grund för beslutet om eventuell biokonvertering, i stor eller liten skala. Rapporten innehåller:

  • Åtgärdsförslag
  • Kostnadsförslag
  • Besparing i pengar, miljö och drift

STEG 3 – BIOKONVERTERING
När beslut tagits om att en biokonvertering ska genomföras planeras installationer utifrån ett prioriteringsunderlag. Anläggningarna driftsätts och utbildning av personal genomförs.

  1. Installation
  2. Driftsättning
  3. Utbildning