För oss är det viktigt att få god ekonomi i de miljöinvesteringar vi gör, då kan vi investera i ännu fler miljöriktiga lösningar.

Besparingar och Bioteknik

Tömningsbehov

  • Utan bioteknik: 1620 st
  • Med GOR BioSystem: 135 st
  • Minskning i procent: 92%

Driftkostnad

  • Traditionell teknik: ca 4 milj
  • GOR Maintenance Program: 2,2 milj
  • Besparing i procent: 47%

Miljöbelastning

  • Traditionella metoder: 192 ton CO2
  • GOR BioSystem: 17 ton CO2
  • Miljöbelastning i procent: 90%

Futurum Fastigheter i Örebro

Futurum Fastigheter i Örebro äger cirka 376 000 kvm och förvaltar ca 446 fastigheter, däribland förskolor, skolor och brandstationer för att nämna några. Futurum Fastigheter tar stort ansvar för sin miljöpåverkan och energiförbrukning, något som är starkt förankrat i företagets värderingar och har legat till grund för många beslut och projekt inom kommunen.

Utmaning

Likt de flesta fastighetsbolag hade Futurum Fastigheter problem med de som många av oss aldrig märker av, nämligen fett. Fett som sätter igen avloppsledningar, fett som skapar driftstörningar, fett som omöjliggör
värmeåtervinning och dessutom orsakar en hel del luktproblem. Att hantera fettet innebär höga kostnader och ökad miljöbelastning. Bara fettavskiljarna i Örebros skolor har ett behov av ca 1620 tömningar per år som i sin tur skulle generera en kostnad på närmare 4 miljoner. Att dessutom tunga transporter kör in på skolgårdar och förskolor i så stor utsträckning är ett problem i sig.

Lösning

För 13 år sedan kom Futurum Fastigheter i kontakt med Bioteria. En lösning presenterades som även fick starkt stöd från VA-avdelningen i Örebros kommun. VA hade insett sedan länge att det krävdes åtgärder för att de skulle kunna hantera det tungt belastade VA-nätet. De blev positivt inställda till Bioterias förslag som innebar att lösa problemet direkt vid källan och på så sätt minimera mängden fett i ledningsnätet.

Resultat

I början av 00-talet installerades Örebros första fettavskiljare med GOR BioSystem. Detta blev startskottet för ett långt och troget samarbete. Fler fettavskiljare konverterades tillsammans med ett gediget service och underhållsprogram (GOR Maintenance Program). Konverteringarna ledde inte bara till stora miljövinster och bättre ekonomi utan, Futurum Fastigheter är på väg mot att få full kontroll över samtliga fettavskiljare i kommunens ca 140 skolor. Idag används Bioterias bioteknik i samtliga fettavskiljare och används som standard vid all produktion av nya fastigheter så som skolor och förskolor.