Biologiskt fettreduceringssystem

Vent BioSystem fettreduceringssystem

Energieffektiv storköksventilation med biologiskt fettreduceringssystem

Ett effektivt fettreduceringssystem för storköksventilationen är nödvändigt. Matlagning i stor skala producerar stora mängder fett och matos. Den heta, fettbemängda vattenångan fångas upp i kökskåporna, leds bort genom imkanalerna och strömmar vidare ut i ventilationssystemet.

Om det feta matoset sedan bara försvann ut i friska luften vore allt gott och väl. Men fett har egenskaper som gör det till en av de mest svårhanterliga och problematiska avfallsprodukter vi producerar. Det fäster vid insidan av alla rör och kanaler det passerar vilket leder till kraftigt ökad risk för brand. Dessutom uppstår ofta problem med lukt och bristande hygien. Fett i ventilationen kan även omöjliggöra värmeåtervinning, vilket visar sig på elräkningen.  

Fördelar med VENT BioSystem

Lägre kostnader

Fett från matlagning ställer till med många problem som ofta leder till höga kostnader. VENT BioSystem är ett biologiskt fettreduceringssystem som bryter ned fettet direkt där det ansamlas – på filter och i imkanalen.

Med en daglig rengöring med VENT BioSystem skonar du dina filter och reducerar behovet av sotning. Dessutom möjliggör du för en effektiv värmeåtervinning.

Eliminerar behovet av kemikalier

Genom att ersätta starka kemikalier med bioteknik får du en lägre miljöpåverkan.

Filtren behöver inte diskas i diskmaskinen utan det räcker med en snabb avsköljning under rinnande vatten. Detta spar mycket tid, energi och onödigt kemikalieanvändande.

Högre brandsäkerhet

Fett som ansamlas i imkanaler och filter är den främsta orsaken till bränder i storkök och restauranger. Genom att kontinuerligt bryta ned det ansamlade fettet i imkanalen och på filtren får du en brandsäkrare ventilation och dessutom en lättare filterrengöring.

Ofarligt för människor, djur och natur

Metoden är ofarlig  – vilket betyder att den inte innebär hälsorisker för den som vistas i lokaler där den används. Den kräver ingen säkerhetsutrustning eller något varningssystem. Mikroorganismerna är säkra för användning i köks- och sjukhusmiljö och innebär ingen negativ miljöpåverkan.

ventilationskanal

Hur fungerar Bioterias VENT BioSystem

Vent BioSystem fettreduceringssystem

VENT BioSystem

VENT BioSystem är ett biologiskt och automatiskt rengöringssystem för ventilationssystem. Mikroorganismer bryter helt enkelt ner källan till problemen, det vill säga fettet. När det är borta, försvinner också problemen. VENT BioSystem är ett flexibelt system som kan användas både för befintlig ventilation och nybyggnation. Det vi erbjuder handlar om tre delar; huven, filterhus samt själva biosystemet. Men vad du får är betydligt mer. Det handlar om bättre drift, ekonomi och miljö.

Bryt ner fettet miljövänligt och säkert

Vent BioSystem fettreduceringssystem

Reducerar fett i imkanalen

VENT BioSystem installeras direkt i imkanalen och bryter ned fett där de ansamlas vilket minimerar behovet av rengöring och risk för brand. Den biologiska produkten doseras direkt i imkanalen och följer fettets väg. Kanalen får en daglig behandling och kostnaden för sotning minimeras kraftigt.

Reducerar fett på köksfilter

Bioterias Biofilterhus är utvecklat och speciellt framtaget för VENT BioSystem för effektiv rengöring av köksfilter. Bioterias Biofilterhus möjliggör för en biologisk behandling av filtret. Fettet blir vattenlösligt och underlättar filterrengöringen. En snabb avsköljning under rinnande vatten räcker!

Driftskostnader för filterrengöring reduceras samtidigt som livslängden på filtren ökar. Dessutom minskar risken och kostnader för stopp i avlopp av att filter diskas.

Möjliggör för värmeåterning

VENT BioSystem möjliggör en effektiv värmeåtervinning. Oavsett vilken värmeväxlare du använder kan du vara trygg med att VENT BioSystem förhindrar att fett når värmeväxlaren.

Bort med fettet - in med möjligheterna

illustration av spara pengar, miljö och driftproblem

 Spara pengar, slippa driftproblem och samtidigt arbeta för en bättre miljö!

Bioteknik kan ersätta samtliga traditionella metoder i kampen mot fettet i imkanaler, filter och kökskåpor. Den biologiska metoden är hållbar och miljövänlig – men framför allt är den effektiv. När bioteknik ersätter ozon eller kemikalier minskar miljöbelastningen och arbetsmiljön förbättras i storköket.

Vår målsättning är även att alltid göra den miljövänliga tekniken ekonomiskt lönsam för våra kunder. Med Bioterias biologiska behandling – kombinerat med teknik och ett gediget drift- och underhållsprogram – får du en kostnadseffektiv lösning, luktfri arbetsmiljö och minskade driftbekymmer. Dessutom är du med och bygger ett hållbart samhälle.

Biokonvertera din storköksventilation

Lär dig mer

En guide av Bioteria  Bioteknik i fettavskiljare    - en vetenskapligt grundad metod Ladda ner

Läs mer

Vi hjälper dig även med:

Ventilationskåpa BioHood

Ventilationskåpor

Bioterias BioHOOD serie har ventilationskåpor för frånluft, styrluft och tilluft och kan utrustas med Bioterias Biofilterhus med biologisk rening.

Biofilterhus

Biofilterhus

Bioterias Biofilterhus är utvecklat och speciellt framtaget för VENT BioSystem. Bioterias Biofilterhus tillsammans med VENT BioSystem blir köksfiltret rengjort dagligen.

Ventilex

Bioteria Ventilex Släcksystem för storkök Brand i köksutrustning är alltid farlig, den kan sprida sig otroligt snabbt i de stora mängder fett och olja som /../

Dokumentation

Dokumentation

Här kan du ladda ner dokumentation för Bioterias VENT BioSystem, Storkökskåpor och Biofilterhus.