Biologisk luktkontroll

Luktkontroll i avfallsrum och soprum

Luktfria soprum utan kyla eller ozon

Med biologisk luktkontroll i avfallsutrymmet slipper du använda kemikalier, ozon eller kostsam kyla. Organiskt avfall i soprum leder snabbt till den karaktäristiska lukten av härsket fett och förruttnelse. Ett avfallsutrymme kan snabbt bli en mycket obehaglig plats att besöka. Skadedjur och ohyra kan däremot finna det oemotståndligt.

Med biologisk luktkontroll kan vi ta bort lukter på samma sätt som de bildas; genom mikroorganismers nedbrytningsarbete. Vi tar dock kontroll över den biologiska processen genom tillföra gynnsamma bakterier som effektivt bryter ner fett och matrester utan att producera lukt.

Biologiska metoder kan därmed ersätta en mängd traditionella lösningar – i det här fallet både kemi och ozon. 

 

Fördelar med ORS BioSystem

Lägre kostnad utan kyla, kemikalier eller ozon.

Med ORS BioSystem kan du motverka luktproblem utan att använda kostsam kyla, kemikalier eller ozon.

ORS BioSystem är ett biologiskt system som bekämpar lukten genom att tillföra en gynnsam, levande bakteriekultur. Den biologiska produkten innehåller levande bakterier som är ofarliga för människor, djur och miljö.

 

Minimal miljöbelastning

ORS BioSystem är en miljövänlig och hållbar metod. När biologi ersätter kemi eller ozon minskar miljöbelastningen. När biologi ersätter kyla sjunker elförbrukning och resursanvändning.

Luktfritt och driftsäkert

ORS BioSystem är ett luktreduceringssystem som säkerställer att lukten elimineras och motverkas vid själva källan till luktproblemet.

Ett skräddarsytt serviceprogram kommer regelbudet genomföras av utbildad BioMaintenance Tekniker från Bioteria. Detta för att ditt anläggning ska fungera problemfritt och utan några driftstopp.

Läs mer

Ofarligt för människor och djur

Den biologiska produkten innehåller levande bakterier som är ofarliga för människor, djur och miljö. Inga säkerhetsföreskrifter behövs. Bakterierna är utvalda för sin förmåga att effektivt bryta ner fett utan att producera illaluktande ämnen.

Luktkontroll i avfallsrum och soprum

Hur fungerar ORS BioSystem?

Avfallsrum med ORS BioSystem

ORS BioSystem

ORS BioSystem består av en biologiskt aktiv produkt, spraymunstycken som placeras över sopkärlen samt ett styrskåp som reglerar doseringen av bioprodukten. 

Bakterierna i den biologiska produkten är särskilt utvalda för sina egenskaper och ofarliga för människor, djur och natur. De är även utvalda för sin förmåga att förbli aktiva under varierande förhållanden. De motstår kyla; bioprodukten kan frysa och bakterierna återupptar sitt arbete på nytt när den tinar upp. Genom att tillföra rätt sorts bakterier försvinner luktproblemet -och de oönskade bakterierna förhindras från att åter etablera sig.

Ingen dosering sker då ljuset är tänt (vilket betyder att människor befinner sig i utrymmet.. 

Resultatet blir ett luktfritt, hygieniskt soprum med minimal miljöpåverkan.

Spar pengar, miljö och driftbekymmer!

illustration av spara pengar, miljö och driftproblem

Nu för tiden kan man spara pengar, slippa driftproblem och samtidigt arbeta för en bättre miljö!

Bioteknik kan ersätta samtliga traditionella metoder i kampen mot luktproblem i avfallsutrymmen. När bioteknik ersätter kemi eller ozon minskar miljöbelastningen och arbetsmiljön förbättras. När det ersätter kyla sparas stora summor genom minskad elförbrukning. Den biologiska metoden är hållbar och miljövänlig.

Vår målsättning är även att alltid göra den miljövänliga tekniken ekonomiskt lönsam för våra kunder. Med Bioterias biologiska behandling – kombinerat med teknik och ett gediget drift- och underhållsprogram – får du en kostnadseffektiv lösning, luktfri avfallshantering och minskade driftbekymmer. Dessutom är du med och bygger ett hållbart samhälle.

Läs mer

Avfallsteknik

Var kommer lukten ifrån??

Bioteria tar ett helhetsgrepp om luktproblemen, var de än uppstår! Bioteknik är en särskilt lyckad metod när det gäller att eliminera elak lukt. Därför har /../

Vi hjälper dig även med:

Underjordsbehållare för avfall

En perfekt avfallslösning när ytan inte finns En underjordsbehållare är en praktisk, funktionell och samtidigt estetiskt tilltalande avfallslösning, där en stor del av avfallet lagras /../

miljöhus biobod

Fristående miljöhus

Bioterias fristående miljöhus – Bioboden – och den biologiska luktbekämpningen ORS Biosystem erbjuder en helhetslösning på problem med otrevliga lukter, bristande utrymme och opraktisk planlösning.

Dokumentation

Dokumentation

Här kan du ladda ner dokumentation för Bioterias ORS BioSystem och Biobod.