Fettavskiljare

Rent vatten

Biologisk rening av fettavskiljare

Innovativ och patenterad teknik gör skillnad. Under 20 år har vi utvecklat produkter och tjänster för fettavskiljning och spillvattenhantering för storkök och andra verksamheter som hanterar livsmedel. Idag är vi en samarbetspartner som kan erbjuda en komplett lösning för fettavskiljare där miljö, drift och ekonomi är i fokus.

Vi tror på att lösa problemen vid källan. Därför bryter vi ner fettet direkt i fettasvkiljaren med hjälp av kontrollerade biologiska processer. På så vis kan vi sänka kostnader för tömning och minska problem med lukt. Har du redan en fettavskiljare installerad kan vi självklart optimera din befintliga fettavskiljare med biologisk rening. Förutom våra egentillverkade fettavskiljare och biologiska rening – GOR BioSystem, sköter vi även projektering samt drift och underhåll.

Fördelar med GOR BioSystem

Minskar tömningsbehovet

dollartecken

En traditionell fettavskiljare utformad enligt SSEN 1825 ska tömmas 1 gång per månad. Genom att installera GOR BioSystem i din traditionella fettavskiljare bryts fettet ner kontinuerligt. Istället för att tömma 12 gånger per år kan du vanligtvis sänka tömningsbehovet till 1-4 gånger per år.

Reducerar lukt & driftstörningarskiftnyckel 

Fett är en besvärlig substans som utsätter fettavskiljarens inre och avloppsledningarna för påfrestningar. Ju mindre fett som ansamlas, desto färre problem uppstår. Genom att kontinuerligt bryta ner fettet minskas problem med lukt, igensättningar och korrosion.

Reducerar koldioxidutsläpp och klimatpåverkanhand med ett löv

Fettet som ansamlas även i en perfekt fungerande i fettavskiljare måste transporteras bort. Kostnaden för miljön kan mätas i tusentals ton utsläppt koldioxid.

Med hjälp av bioteknik i fettavskiljaren kan alltså den tunga trafiken minska på våra vägar och inne i städerna, där många fettavskiljare befinner sig.

 

Bygger på en helt naturlig biologisk reningsprocess

Det biologiska reningssteget utförs av levande mikroorganismer i en syrerik miljö. Därför är gynnsamma bakterier och luftbubblor våra viktigaste vapen. Metoden innebär att fett bryts ner fullständigt, till sina beståndsdelar koldioxid och vatten.

Rent vatten

Hur fungerar GOR BioSystem

GOR BioSystem i fettavskiljare

GOR BioSystem – biologisk rening av fettavskiljare

GOR BioSystem är ett patenterat biologiskt reningssteg för fettavskiljare. Systemet består av ett styrskåp som kontrollerar den biologiska processen, en biologisk produkt och ett bottenluftarsystem som tillsammans skapar rätt förutsättningar för effektiv luktbekämpning och fettnedbrytning. Den biologiska processen driftövervakas av utbildad tekniker från Bioteria. Bioprodukten är helt ofarlig för människa och miljö.

 

Se filmen som förklarar hur GOR BioSystem fungerar:

En fettavskiljare med bioteknik växlar mellan två faser: en gravimetrisk och en biologisk. Den gravimetriska (traditionella) fettavskiljningen förlitar sig på gravitation och tid. Fett och organiskt slam avskiljs från vattnet genom att det aningen flyter eller sjunker.  Detta pågår under verksamhetstiden i köket, då vatten flödar in och ut ur fettavskiljaren. Den biologiska behandlingen av fettavskiljarens innehåll påbörjas då flödet upphör, vanligtvis nattetid.

Den aktiva biomassa som bildas arbetar sedan kontinuerligt med att bryta ner det ansamlade fettet i fettkakan. När fettet konsumeras av mikroorganismer minskar tömningsbehovet och fettavskiljaren fungerar bättre mellan tömningarna.

Spara pengar, miljö och driftproblem

illustration av spara pengar, miljö och driftproblem

Nu för tiden kan man spara pengar, slippa driftproblem och samtidigt arbeta för en bättre miljö!

Bioteknik för fettnedbrytning och rengöring har betydligt fler positiva effekter än man kan ana. Miljöoptimering av fettavskiljare, till exempel, har effekter långt utanför den enskilda fettavskiljaren.

När fettet bryts ner på plats minskar tömningsbehovet. Därmed minskar antalet tunga transporter, och med dem koldioxidutsläppen. När bioteknik ersätter kemi minskar även miljöbelastningen från den stora mängd kemiska rengöringsmedel som nu spolas ut i avloppet.

Vår målsättning är även att alltid göra den miljövänliga tekniken ekonomiskt lönsam för våra kunder. Med Bioterias biologiska behandling – kombinerat med teknik och ett gediget drift- och underhållsprogram – får du en kostnadseffektiv lösning, en luktfri arbetsmiljö och minskade driftbekymmer. Dessutom är du med och bygger ett hållbart samhälle.

 

Biokonvertera dina fettavskiljare:

Bioteknik - en del av den smarta staden

Fett och hanteringen av fett i våra avlopp har varit ett stort samhällsproblem under lång tid. I den här filmen går vi igenom vilka problem fettet skapar samt hur problemen kan lösas med hjälp av Bioteknik.

 

Vill du veta mer om fettavskiljning?

Problem med fett i avloppsnätet har funnits sedan avloppssystemens begynnelse. Men hur ser utvecklingen ut sedan dess? Hur skiljer sig dagens utman- ingar från gårdagens? Hur ser den moderna fettavskiljaren ut? Ladda ner guiden för att läsa!

Guide  Allt du behöver veta om fettavskiljning Ladda ner

Läs mer

Vi hjälper dig även med:

BCA BioSystem - hjälper mot stopp i avloppet

Biologisk rening i avlopp

Bryt ner fettet och slipp stopp i avloppet, lukt och igensättningar Ansamlat fett som orsakar stopp i avloppet. Dålig lukt som kryper upp genom golvbrunnarna. Stillastående fetthaltigt /../

Allt om fettavskiljning

Vi hjälper dig med dina fettavskiljare – från projektering till drift och underhåll Bioteria är en samarbetspartner som erbjuder en komplett lösning för fettavskiljare där /../

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Markförlagd fettavskiljare

Bioterias markförlagda fettavskiljare är utrustade med biologisk rening vilket innebär att fettet bryts ner direkt i fettavskiljaren vilket minskar både luktproblem och tömningsintervaller.

kockar i storkök

Fettavskiljare inomhus

Bioterias inomhusplacerade fettavskiljare är utrustade med biologisk rening vilket innebär att fettet bryts ner direkt i fettavskiljaren vilket minskar både luktproblem och tömningsintervaller.

Kombinerad fettavskiljare med gråvatten

Kombinationstankar

BioCOMBO utför flera uppgifter samtidigt BioCOMBO innebär att fettavskiljning sammanfogas med ytterligare funktion i en och samma helhetslösning. Detta kan betyda att två eller flera /../

vattenflöde

Flödesberäkning

En flödesberäkning av en fettavskiljare innebär en välgrundad uppskattning av hur stor fettavskiljare som krävs för att ett bestämt vattenflöde från en specifik verksamhet.

Dokumentation

Dokumentation

Här kan du ladda ner dokumentation för Bioterias Fettavskiljare och GOR BioSystem

Futurum

Benny Fägerstad

Verksamhetsutvecklare Futurum Fastigheter i Örebro
“För oss är det viktigt att få god ekonomi i de miljöinvesteringar vi gör, då kan vi investera i ännu fler miljöriktiga lösningar!”
Telge

Peter Roth

Energi- och Driftsamordnare, Telgefastigheter
“Vi har valt Bioterias VENT BioSystem som standard när vi bygger nya storkök idag. Förutom att det möjliggör en effektiv värmeåtervinning så spar vi också mycket pengar på driften och minskar vår kemikalieanvändning.”