Bioteknik bygger våra framtida samhällen

Du gröna nya värld

Om resultaten från forskningen inom bioteknik verkligen omsätts i praktiken kommer en ny värld att se dagens ljus. En värld där mikroorganismer arbetar för oss i vår vardag och omger oss med miljövänliga lösningar.

Mikroorganismers enorma uppbyggande och nedbrytande krafter är verksamma runt omkring oss, alltid och överallt. Encelliga livsformer kanske är små och i praktiken osynliga, men de är kraftfulla – och de har i grunden omvandlat planeten sedan livet uppstod. Deras livsprocesser ledde för länge sedan till att jorden syresattes, vilket lade grunden för allt flercelligt liv, oss själva inkluderade!

De arbetar än idag med oförminskad kraft. Deras omvandling av materia har en avgörande betydelse för olika ämnens kretslopp i naturen – genom jord, vatten, luft och levande varelser. Deras förmåga att bryta ner metall är dock ofta en källa till förargelse: Det amerikanska flygvapnet har till exempel problem med mikroorganismer som äter upp deras stridsflygplan.

Hållbar och samhällsomvandlande bioteknik

Mikroorganismer kan skapa energi och eftertraktad materia ur i stort sett vad som helst – helt utan den miljöpåverkan som tidigare verkat vara ett ofrånkomligt, nödvändigt ont. Bioteknik tar till vara på denna fantastiska potential och använder den i människans tjänst.

I framtiden kommer mikroorganismer kunna producera el från solljus, fossilfritt bränsle, moderna plastmaterial och textilier. Våra gator kanske badar i biologiskt ljus, producerat helt utan behov av elektricitet! De kommer – kanske till och med mycket snart – att utgöra en levande komponent i självreparerande byggmaterial

– men inom avfallshantering och avloppsvattenbehandling är framtiden redan här!

Vi på Bioteria är övertygade om att bioteknikens visioner och konkreta framsteg kommer att möjliggöra miljövänliga och fullständigt hållbara samhällen. Vi använder oss redan idag av bakteriers överlägsna förmåga som nedbrytare. 

I våra biosystem – GOR BioSystem för fettavskiljare, ORS BioSystem för avfallsutrymmen, BCA BioSystem för avlopp och VENT BioSystem för storköksventilation – arbetar effektiva fettnedbrytande bakterier med att äta upp fettet och omvandla det till koldioxid och vatten!

Kontakta Oss!