VENT BioSystem Automatiskt fettreduceringssystem

Ett automatiskt fettreduceringssystem för storköksventilation

Fördelar:

  • Reducerar fett i imkanaler och köksfilter
  • Sänker sotningskostnader
  • Minskar brandrisken
  • Reducerar koldioxidutsläpp och klimatpåverkan
  • Möjliggör värmeåtervinning

Produktbeskrivning

VENT BioSystem är ett bioteknologiskt system utvecklat för att bryta ner fett och ta bort lukt i storköksventilation och köksfilter. Tekniken bygger på en kontrollerad biologisk process som bryter ner fettet vilket gör att imkanalen dagligen rengörs. Detta medför även att brandrisken minskar kraftigt.

VENT BioSystem reducerar fett och luktstörningar i storköksventilation och köksfilter vilket spar både pengar och miljö.

VENT BioSystem minimerar hanteringen av de traditionella köksfiltren. Filtren behöver inte diskas i diskmaskin som tidigare utan det räcker med en snabb sköljning under rinnande vatten. Detta spar mycket energi, tid och onödigt användande av kemikalier.

Tekniken passar både i befintliga anläggningar och vid nybyggnation.

Installation och service

En tekniker från Bioteria installerar VENT BioSystem och och därefter ansvarar Bioteria för löpande service och underhåll. Servicen ingår i Bioterias drift- och underhållsprogram för storköksventilation. All dokumentation och uppföljning sker löpande på vår anläggningswebb där kunden enkelt kan logga in.