Kunskapsbank

Utvecklingsarbete

Fettavskiljare med bioteknik – en vetenskapligt grundad metod

Biologisk rening i fettavskiljare innebär att ta hjälp av rätt sorts bakterier för att bryta ner fett och organiskt avfall. Biotekniken gör det möjligt att reducera eller helt eliminera ett flertal problem som uppstår i och kring fettavskiljare. Samtidigt minskar du kraftigt behovet av tömning. Ladda ner guiden och läs mer.

Kundcase Clarion Hotel Post

Clarion Hotel POST – 12 månader med VENT BioSystem

På Clarion Hotel Post i Göteborg upplevde man alla de problem som fett kan orsaka i ett restaurangkök. Under våren 2014 installerade Bioteria VENT Biosystem – ett biologiskt system, grundat på mikroorganismers förmåga att bryta ner fett. Efter 52 veckors full drift konstaterades ett enastående resultat. Ladda ner hela artikeln här.

Futurum Fastigheter i Örebro

FUTURUM – full kontroll med bioteknik

Futurum Fastigheter i Örebro äger cirka 376 000 kvm och förvaltar ca 446 fastigheter, däribland förskolor, skolor och brandstationer för att nämna några. Genom strategiska beslut kring hanteringen av fettavskiljare, avfallsutrymmen och storköksventilationer har Örebro sparat en hel del pengar, miljö och driftproblem. Läs om hur Örebro kommun minskade sina tömningar med 92%.

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Allt du behöver veta om fettavskiljning

Problem med fett i avloppsnätet har funnits sedan avloppssystemens begynnelse. Problem som kan härledas tillbaka redan till romariket. Men först 1884 når fettavskiljaren sin konstruktionsmässiga höjdpunkt. Men hur ser utvecklingen ut sedan dess? Hur skiljer sig dagens utmaningar från gårdagens? Hur ser den moderna fettavskiljaren ut? Ladda ner guiden här.

Anna Blucher om miljöteknik

Fett som ett samhällsproblem

I takt med att våra högt uppsatta klimatmål blir allt tuffare, bubblar det under ytan av nya innovativa lösningar. Och inte sällan hittar vi lösningar på gamla traditionella problem bland mikroorganismerna! Ser filmen som beskriver hur bioteknik kan lösa olika samhällsproblem! Se filmen om miljöteknik.

Bioteria elbilskonverterar

Bioteria elbilskonverterar

Vi lever som vi lär! Vi byter ut vår bensinbilspark mot miljövänliga elbilar! Men mer än så: samtliga anställda får en elbil subventionerad av företaget. För oss är det viktigt att verka för det hållbara samhället – inom vårt eget område – men även inom alla andra områden vi kan påverka. Se filmen om Bioterias elbilskonvertering.

Leading the biorevolution

Leading the Biorevolution

Bioterias lösningar innebär stora ekonomiska- och miljömässiga vinster, samtidigt innebär tekniken en kraftig minskning av driftstörningar. Bioterias BioSystem

fibonacci

Konsten att dimensionera fettavskiljare

Fett i varmt avloppsvatten separerar först då vattnet svalnar. En dimensionering av en fettavskiljare innebär en uppskattning av hur stor fettavskiljare som krävs för att fettet ska hinna avskiljas innan avloppsvattnet rinner vidare ner i ledningarna. Vilka faktorer avgör fettavskiljarens storlek? Vad säger normen? Hur går en ödesberäkning till enligt svensk och europeisk standard? Vad är viktigt att tänka på? Ladda ner guiden här.

Fettavskiljare med bioteknik

Bioterias fettavskiljare med bioteknik

En traditionell fettavskiljare utformad enligt SSEN 1825 ska tömmas 1 gång per månad. Genom att installera GOR BioSystem i din traditionella fettavskiljare bryts fettet ner kontinuerligt. Istället för att tömma 12 gånger per år kan du vanligtvis sänka tömningsbehovet till 1-4 gånger per år. Så här går det till!