Produkt

Matavfallssystem

Om Matavfallssystem

Matavfallssystem för alla flöden och behov

I Bioterias sortiment finns ett stort urval av matavfallstankar för att avskilja  fett och matavfall.

Matavfallssystemen är utformade för att hantera olika typer av flöden - från gemensamma eller separata ledningar.

 

PRODUKTER

Matavfallssystem

Avfallskvarn, matavfallsavskiljare och fettavskiljare

För att möjliggöra ökad återvinning av matavfall har vissa kommuner infört ett system med avfallskvarnar, både i verksamheter och privata hushåll. Det innebär att organiskt hushållsavfall mals ner i köket och får följa spillvattnet ner i avloppet – för att sedan separeras, insamlas, avvattnas, rötas och omvandlas till biogas.

Separationen av matavfallet från övrigt fetthaltigt spillvatten kan ske genom att avfallskvarnen kopplas till en separat matavfallstank där det finfördelade organiska slammet avskiljs innan vattnet rinner vidare till fettavskiljartanken. Fettavskiljartanken är direkt kopplad till övrig köksutrustning, som diskmaskinen.

Reningsverk och fettavskiljare

I verksamheter där det finns svårigheter att skilja grå- och svartvatten kan en kombination av reningsverk och fettavskiljare installeras. Fettavskiljning och avloppsvattenbehandling i en och samma anläggning kräver två biologiska reningssteg, utförda av två olika biosystem. Se ”Kombinerad fettavskiljare med inbyggt reningsverk för svartvatten”, under Markförlagd fettavskiljare och avsnittet ”Bioterias fettavskiljare för alla behov”.

Kombinationstankar

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Boka ett möte eller en kostnadsfri demo

Vill du veta mer om biokonvertering och hur Bioteria kan hjälpa dig och din verksamhet? Ta då kontakt med oss, vi ser fram emot att träffas!

Kontakta oss
1
2
3
4
5

Vi erbjuder produkter och tjänster inom tre områden

AvloppsteknikMiljövänliga fettavskiljare, matavfallssystem, pumpstationer och reningsverk för alla verksamheter.Till Avloppsteknik
AvfallsteknikFristående miljöhus och kostnadseffektiva helhetslösningar för en modern och hållbar källsortering.Till Avfallsteknik
StorköksventilationSmarta helhetslösningar och produkter för en resurssnål och energieeffektiv storköksventilation.Till Storköksventilation

En hållbar framtid bygger på gröna kretslopp, där vi tar hand om det vi lämnar efter oss. I 25 års tid har vi på Bioteria hjälpt kunder att byta ut gamla fett- och avfallssystem till kostnadseffektiv och miljövänlig teknik.

På Bioteria arbetar vi längs hela värdekedjan inom fett- och avfallshantering. Från produktutveckling, rådgivning och projektering till installation, drift och underhåll.

Våra produkter bygger på naturliga processer fria från kemikalier. Det innebär att stora besparingar kan göras för miljön, samtidigt som det minskar behovet av drift och underhåll.

Idag hjälper vi kommuner och fastighetsbolag, restauranger, hotell och andra anläggningar runt om i Sverige som alla valt att nyttja fördelarna med miljöteknik.