Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

Vi har ägnat de senaste 25 åren åt att utveckla miljövänliga lösningar som bara i Stockholm stad kan ta bort 30 000 onödiga tunga transporter. Allt som krävs är ett pennstreck i ett policydokument.

Okunskap är den största fienden till att gröna innovationer inte släpps fram i samhället. Vi vet att fett kanske inte är det första folk tänker på när det gäller miljöproblem, därför är vi dedikerade vårt uppdrag att kunskapsdela och utbilda vår omgivning. På arenan Stadsutvecklingsdagarna365 träffas människor med ett särskilt starkt engagemang för stadsutveckling och som vill bidra till viktiga förändringar. Av den anledningen kändes det viktigt för oss att lyfta det dolda fettproblemet – ett problem som haft en lösning sedan 25 år tillbaka.

Vi berättar om den gröna innovationen som löser det dolda fettproblemet!
På Almedalen berättar vi om något som finns i varje restaurang, i de flesta skolmatsalar, bagerier och på många andra ställen där mat hanteras – nämligen  fettavskiljaren.

Det står helt klart att fettavskiljare är den absolut bästa försvarslinjen för att skydda ledningsnätet från fett. Men för att fettavskiljaren ska klara sin uppgift krävs att den töms var 14:e dag eller minst 1 gång per månad. Då skyddar vi ledningsnätet men det medför ett gigantiskt behov av tunga transporter. Plötsligt har vi fått tung trafik i våra städer som inte bara är ett stort miljöproblem utan skapar försämrad stadsmiljö och livskvalitet i städerna.

Bioterias bioteknik för fettavskiljare innebär att vi med hjälp av bakterier bryter ner fettet direkt i tanken. När fettet bryts ner försvinner problemen med akuta driftstörningar, höga kostnader och alla de problem som kommer med tung trafik.

Bioterias bioteknologiska lösning var en grön innovation som lanserades för 25 år sedan och har sedan dess implementerats i ett 100-tal kommuner runt om i Sverige. Trots nöjda kunder och evidensbaserade studier och rapporter tenderar de stora städerna att fortsätta i gamla hjulspår.

På Almedalen diskuterar vi frågan tillsammans med representanter från Stockholm Vatten och Avfall, Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare och Trafikborgarrådet i Stockholm stad.

Ta del av det inspelade evenemanget här:

Almedalen 2023