Kunskapsbank

Vatten rinner ur avloppsrör

Lagar och regler som berör fettavskiljare

En fettavskiljare installeras i en huskonstruktion, den genomströmmas av vatten och den skyddar både allmänna vattenledningar och miljön från fettutsläpp. Dessa skilda aspekter av fettavskiljaren regleras av /../

Reningsverk

Vem bär ansvar för fungerande fettavskiljning?

Att ta kontroll över fett och fettproblem i kommunala ledningar kräver ett gränsöverskridande samarbete. Kommunens folkvalda och tjänstemän kommer att tillsammans behöva fatta nödvändiga beslut. Men hur ser ansvars- och arbetsfördelningen ut mellan alla inblandade? Ladda ner guiden här.

film om bikternas Biobod

Ta en titt i Bioterias Biobod

Bioterias biobod är ett fristående miljöhus med smidiga lösningar på alla de problem som närmast undantagslöst uppstår i traditionella avfallsutrymmen. Luktkontroll och hygien hanteras med hjälp av bioteknik, som helt ersätter kemikalier, kyla och ozon. Ta en titt i boden här!

Utvecklingsarbete

Fettavskiljare med bioteknik – en vetenskapligt grundad metod

Biologisk rening i fettavskiljare innebär att ta hjälp av rätt sorts bakterier för att bryta ner fett och organiskt avfall. Biotekniken gör det möjligt att reducera eller helt eliminera ett flertal problem som uppstår i och kring fettavskiljare. Samtidigt minskar du kraftigt behovet av tömning. Ladda ner guiden och läs mer.

Kundcase Clarion Hotel Post

Clarion Hotel POST – 12 månader med VENT BioSystem

På Clarion Hotel Post i Göteborg upplevde man alla de problem som fett kan orsaka i ett restaurangkök. Under våren 2014 installerade Bioteria VENT Biosystem – ett biologiskt system, grundat på mikroorganismers förmåga att bryta ner fett. Efter 52 veckors full drift konstaterades ett enastående resultat. Ladda ner hela artikeln här.

Futurum Fastigheter i Örebro

FUTURUM – full kontroll med bioteknik

Futurum Fastigheter i Örebro äger cirka 376 000 kvm och förvaltar ca 446 fastigheter, däribland förskolor, skolor och brandstationer för att nämna några. Genom strategiska beslut kring hanteringen av fettavskiljare, avfallsutrymmen och storköksventilationer har Örebro sparat en hel del pengar, miljö och driftproblem. Läs om hur Örebro kommun minskade sina tömningar med 92%.

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Allt du behöver veta om fettavskiljning

Problem med fett i avloppsnätet har funnits sedan avloppssystemens begynnelse. Problem som kan härledas tillbaka redan till romariket. Men först 1884 når fettavskiljaren sin konstruktionsmässiga höjdpunkt. Men hur ser utvecklingen ut sedan dess? Hur skiljer sig dagens utmaningar från gårdagens? Hur ser den moderna fettavskiljaren ut? Ladda ner guiden här.

Anna Blucher om miljöteknik

Fett som ett samhällsproblem

I takt med att våra högt uppsatta klimatmål blir allt tuffare, bubblar det under ytan av nya innovativa lösningar. Och inte sällan hittar vi lösningar på gamla traditionella problem bland mikroorganismerna! Ser filmen som beskriver hur bioteknik kan lösa olika samhällsproblem! Se filmen om miljöteknik.

Bioteria elbilskonverterar

Bioteria elbilskonverterar

Vi lever som vi lär! Vi byter ut vår bensinbilspark mot miljövänliga elbilar! Men mer än så: samtliga anställda får en elbil subventionerad av företaget. För oss är det viktigt att verka för det hållbara samhället – inom vårt eget område – men även inom alla andra områden vi kan påverka. Se filmen om Bioterias elbilskonvertering.