FÖR MILJÖN

Vill du också bidra till att minska användandet av energikrävande och miljöbelastande produkter? Att utnyttja klimatsmarta lösningar för ett hållbart samhälle? Läs om hur du kan bidra här.

Mats Östfeldt

Kontakta mig så får du veta mer

Mats Östfeldt
Bioteria
mats.ostfeldt@bioteria.se

BIOKONVERTERING

BIOKONVERTERING
Att Biokonvertera ett storkök!
Varför Biokonvertering

Biokonvertera för att spara miljö

Fettproblemet är ett av våra minst omskrivna och mest underskattade miljöproblem. I själva verket har just fett en sällsynt stor förmåga att orsaka miljöförstöring, både direkt och indirekt. Direkt, genom att orsaka stopp i avlopp och bräddning av smutsigt avloppsvatten till sjöar och vattendrag. Indirekt, genom att utgöra anledningen till fortsatt hög kemikalieanvändning i samhället.

Hur kan då en biokonvertering av avfallsutrymmen, fettavskiljare och ventilationssystem hjälpa?

Framför allt: genom att bioteknik kan ersätta kemi. Biotekniska lösningar använder sig av mikroorganismers exceptionella förmågor. Mikroorganismer, i synnerhet bakterier, producerar effektiva enzymer som löser fett och eliminerar därigenom behovet av starka kemikalier. Levande, gynnsamma bakterier konsumerar sedan fettet på plats – och restprodukterna blir endast koldioxid och vatten.

När mikroorganismer äter upp fettet reduceras mängden fett som riskerar att komma ut i avloppet. Detta avlastar avloppssystemet och reningsverken – och minskar risken för stopp, översvämningar och bräddning av avloppsvatten till omgivningen.

Bioteknik i fettavskiljare minskar tömningsbehovet. Därmed minskar antalet tunga lastbilstransporter och med dem koldioxidutsläppen.

Vårt miljöarbete handlar om att konkret lösa miljöproblemet fett. Där leder vi biorevolutionen – med effektiva, rena och billiga lösningar inom fettavskiljning, avfallshantering och storköksventilation.