Ventilationskåpor

Ventilationskåpa BioHood

Ventilationskåpor BioHOOD

Bioterias BioHOOD serie har ventilationskåpor för frånluft, styrluft och tilluft och kan utrustas med Bioterias Biofilterhus med biologisk rening.

Bioterias BioHOOD kåpor tillverkas på beställning vilket gör BioHOOD till ett flexibelt system som kan anpassas efter förhållanden på plats, t ex pelare och urtag i väggen. BioHOOD tillsammans med Bioterias Biofilterhus ger en komplett storköksventilation med hög avskiljningsgrad, låg ljudnivå och ett integrerad biologisk rening.

Bioterias ventilationskåpor för alla behov

BioHOOD (F)

Bioterias frånluftskåpa BioHOOD (F) tillverkas på beställning och kan skräddarsys efter dina behov. Välj vilka mått, antal sidor, lutande eller raka sidor, med eller utan belysning.

BioHOOD (F) är en stilren kåpa utan synliga skruva.

För ökad brandsäkerhet utrustas kåpan med någon av Bioterias Biofilterhus.

BioHOOD (FS)

Bioterias BioHOOD (FS) är speciellt utformad för att ge god uppfångningsförmåga genom injektionsverkan. Utefter kåpans långsida finns en spalt med en styrstråle som leder matoset mot filterhuset.

Styrluftsflödet är 10 – 15 % av frånluftsflödet, vilket är tillräckligt för att skapa en god uppfångningsförmåga.

Kåpans standardhöjd är 500 mm. En täckmantel kan erhållas för att fylla upp utrymmet till innertak.

För ökad brandsäkerhet utrustas kåpan med någon av Bioterias Biofilterhus.

BioHOOD (FST)

Bioterias BioHOOD (FST) är speciellt utformad för att både ge god uppfångning genom injektionsverkan och för att ge tilluft genom perforerade hål på utsidan.

Styrluftsflödet är 10 – 15 % av frånluftsflödet, vilket är tillräckligt för att skapa en god uppfångningsförmåga.

Kåpans standardhöjd är 500 mm. En täckmantel kan erhållas för att fylla upp utrymmet till innertak.

För ökad brandsäkerhet utrustas kåpan med någon av Bioterias Biofilterhus.

Ventilationstak

Ventilationstaket används istället för konventionella kåpor och består av enheter för tilluft, frånluft, styrluft och belysning.

För ökad brandsäkerhet utrustas ventilationstaket med någon av Bioterias Biofilterhus.

Tilluftseneheter
Inblåsning sker genom perforerade fält under enheterna. Tilluftsanslutningen är på toppen eller på sidan av enheterna.

Filterbankar
Filterbankarna för frånluft har stickade filter.

Styrluftsenheter
Dessa består av slitsluftspridare vilka blåser luft mot filterhusen. Utblåsningsriktningen kan ändras genom att sektionerna med ställbar lamell vrids för hand. De skall dock blåsa mot filtret, eftersom styrluften ersätter en konventionell kåpsida.

Armaturer
Belysningen består av 2-radiga lysrörsarmaturer med lysrör typ T5, inbyggda i rostfria lådor. Armaturerna är färdigkopplade från fabrik och anslutes till varandra med skarvsladd.

 

ventilationskanal

Läs mer om Bioterias ventilationssystem för storkök

Vent BioSystem fettreduceringssystem

Biologiskt fettreduceringssystem

Med ett biologiskt fettreduceringssystem för storköksventilation får du en barnsäker ventilation som möjliggör värmeåtervinning – miljövänligt och säkert.

Biofilterhus

Biofilterhus

Bioterias Biofilterhus är utvecklat och speciellt framtaget för VENT BioSystem. Bioterias Biofilterhus tillsammans med VENT BioSystem blir köksfiltret rengjort dagligen.

Ventilex

Bioteria Ventilex Släcksystem för storkök Brand i köksutrustning är alltid farlig, den kan sprida sig otroligt snabbt i de stora mängder fett och olja som /../

Dokumentation

Dokumentation

Här kan du ladda ner dokumentation för Bioterias VENT BioSystem, Storkökskåpor och Biofilterhus.