Testa din klimatpåverkan! – Testa dina fastigheter!

Var ska man börja arbetet för en mer hållbar värld? Ett bra sätt är att börja med sig själv: sina egna konsumtionsvanor, sitt eget resande med flyg och bil samt sina egna matvanor. 

Med hjälp av Klimatkontot kan man snabbt få en överblick över hur hållbart man själv egentligen lever! Testet innehåller livsstilsfrågor som rör allt från vardagskonsumtion och bostadens uppvärmning till vanorna kring källsortering och återbruk. Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet, bland annat för tjänsten www.hallakonsument.se, samordnad av Konsumentverket.

Testa din klimatpåverkan här!

Därefter kan man börja se över även andra områden! Hur kan man till exempel bidra – på samhällsnivå – till att kraftigt minska energiförbrukning, kemikalieanvändning och koldioxidutsläpp?

Den som är fastighetsägare eller verksamhetsutövare, i privat eller offentlig regi, kan bidra på ett avgörande sätt – genom att Biokonvertera. Beräkna hur mycket du kan spara i pengar och koldioxid! Det är nämligen i avloppsystem, avfallsutrymmen och ventilationssystem som några av våra absolut värsta miljöproblem uppstår. 

Varje enskilt BioSystem ersätter en traditionell lösning som antingen kräver tunga transporter, starka kemikalier eller mängder av energi. 

Runt om i Sverige finns tusentals BioSystem installerade i stora och små fastigheter. Bioteknik bekämpar fett i ventilationen och möjliggör värmeåtervinning utan kemikalier eller ozon. Luktproblem i avfallsutrymmen och miljöhus elimineras utan varken kyla, kemikalier eller ozon. Fett som fångas upp i fettavskiljare med bioteknik förbrukas på plats och tömningsbilar kan tillkallas endast vid behov. 

Bioteknik minskar kommunernas miljöbelastning med upp till 90 procent (Byggkontakt, 16/10-14)

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03