Fettavskiljare En helhet som skiljer oss åt.

Gör en flödesanalys

Gör en flödesanalys
Till fettavskiljarguiden!

I över 20 år har vi utvecklat produkter och tjänster för fettavskiljning och hantering av spillvatten för storkök. Idag är vi en samarbetspartner som erbjuder en komplett lösning för fettavskiljning där miljö, hantering och ekonomi är i fokus. Förutom vårt unika biologiska reningssteg GOR BioSystem och egna fettavskiljare sköter vi även projektering samt drift och underhåll. Vår erfarenhet och kompetens är dessutom något som vi gärna delar med oss av i vårt samarbete eller via utbildning. Se oss alltså gärna som en kunskapspartner för din verksamhet. Märkligt vore det ju annars när man i grunden arbetar för ett hållbart samhälle.

Vill du ha hjälp med att beräkna fettavskiljarens storlek?
Med hjälp av Bioterias Fettavskiljarguide kan du enkelt göra en flödesberäkning och du får förslag på val av fettavskiljare:

Gör en flödesberäkning

Så här fungerar Bioterias fettavskiljare.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1. Anläggningswebb

Alla Bioterias kunder kan följa sina fettavskiljare på nätet via sina egna kundsidor.