Fettavskiljare

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Vi hjälper dig genom hela kedjan – från projektering till drift och underhåll

Bioteria är en samarbetspartner som erbjuder en komplett lösning för fettavskiljning där miljö, hantering och ekonomi är i fokus. Förutom vårt unika biologiska reningssteg GOR BioSystem och egna fettavskiljare sköter vi även projektering samt drift och underhåll. Vår erfarenhet och kompetens är dessutom något som vi gärna delar med oss av i vårt samarbete eller via utbildning. Se oss alltså gärna som en kunskapspartner för din verksamhet. Märkligt vore det ju annars när man i grunden arbetar för ett hållbart samhälle. 

Bioterias affärsmodell

Bioterias erbjudande

Utredning & rådgivning

Bioteria erbjuder expertkunskap kring lukt- och fettproblem, samt hur dessa bäst kan undvikas i befintlig och framtida verksamhet. Som kunskapspartner hjälper vi till med att minimera driftkostnader, säkerställa och godkänna installationer samt fungerar som rådgivare för effektivare investeringar.

Vårt mål är alltid att erbjuda den bästa lösningen både för våra uppdragsgivare och för miljön.

Läs mer

Projektering

Bioteria har lång erfarenhet av olika byggprojekt och kan hjälpa till från projektering till installation och driftsättning.

Vår målsättning är att göra byggprocessen så enkelt och smidig som möjligt för dig som kund.

Läs mer

Våra produkter

Bioteria är en samarbetspartner som erbjuder en komplett lösning för fettavskiljning där miljö, hantering och ekonomi är i fokus. Bioterias fettavskiljare är utrustade med ett biologiska reningssteg GOR BioSystem som reducerar tömningsbehovet, minskar uppkomsten av lukt och ger färre driftproblem.

 

Installation och driftsättning

Bioteria genomför regelbundet olika entreprenörsformer. Vid totalentreprenad tar Bioteria ansvar för projektering, upphandling och samordning med hänsyn till de lagar, riktlinjer och byggnadstekniska regler som gäller.

Läs mer

 

Drift och underhåll

Bioterias BioMaintenance Program är ett komplett drift- och underhållsprogram för fettavskiljare med GOR BioSystem.

BioMaintenance Program innebär att ansvaret för funktion, driftsäkerhet och eventuell problemlösning övertas av Bioteria. Regelbundna servicebesök garanterar tidig upptäckt av förändringar eller störningar som kan behöva åtgärdas. Löpande kvalitetskontroller säkerställer att de biologiska processerna håller önskvärd kvalitet.

Läs mer

Innovation och utveckling

Utgångspunkten i vårt utvecklingsarbete har varit att konstruera en fettavskiljare som är marknadens mest effektiva på att avskilja fett. Dessutom har ett mål varit att utveckla den fettavskiljare som erbjuder bäst driftsäkerhet ur ett drift- och underhållsperspektiv.

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Vi hjälper dig även med:

Rent vatten

Biologisk rening

Med biologisk rening i fettavskiljaren kan fettet brytas ner kontinuerligt vilket drastiskt minskar problem med lukt, igensättningar och korrosion.

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Markförlagd fettavskiljare

Bioterias markförlagda fettavskiljare är utrustade med biologisk rening vilket innebär att fettet bryts ner direkt i fettavskiljaren vilket minskar både luktproblem och tömningsintervaller.

kockar i storkök

Inomhusplacerad fettavskiljare

Bioterias inomhusplacerade fettavskiljare är utrustade med biologisk rening vilket innebär att fettet bryts ner direkt i fettavskiljaren vilket minskar både luktproblem och tömningsintervaller.

vattenflöde

Flödesberäkning

En flödesberäkning av en fettavskiljare innebär en välgrundad uppskattning av hur stor fettavskiljare som krävs för att ett bestämt vattenflöde från en specifik verksamhet.

Dokumentation

Dokumentation

Här kan du ladda ner dokumentation för Bioterias Fettavskiljare och GOR BioSystem

Räkna ut hur mycket du kan spara med vår fettavskiljare

Hur många av nedanstående har ni i drift idag?

- +
- +

Hur många år vill du räkna på?

- +

Resultat

Besparing i kronor

Besparing i ton CO2

Genom att biokonvertera din din fettavskiljare och avfallsutrymmen till miljövänlig bioteknik kan du spara pengar och minska din miljöpåverkan. Kontakt oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

GladKUND garanti

Vi vill inte bara ha nöjda kunder utan vi strävar efter att våra kunder ska vara ”glada kunder”. Vi tror att en glad kund är någon som fått sina problem lösta samtidigt som man har sparat både pengar och miljö.

Vi garanterar att med Bioteria blir våra kunder inte bara nöjda utan till och med glada. Vi kallar detta för vår GladKUND garanti.