Storköksventilation

ventilation

Installation och driftsättning av kåpor, filterhus och fettreduceringssystem

Bioterias fettreduceringssystem installeras alltid av Bioterias utbildade tekniker. Men vi hjälper även till att installera kåpor och Biofilterhus. Du vet väl att även en befintlig storköksventilation kan utrustad med nya Biofilterhus och Bioterias Fettreduceringssystem VENT BioSystem.

Vi hjälper dig med installationen!

Bioteria erbjuder:

Installation av fettreduceringssystem

Bioterias fettreduceringssystem VENT BioSystem är ett automatiskt doseringssystem som doserar biologisk produkt direkt i imkanalen. Varje installation är unik och anpassas utifrån kanalens utförande såsom längd, böjar och tillgänglighet samt utifrån kökets inriktning och antal verksamhetstimmar.

Bioterias utbildade tekniker installerar och driftsätter VENT BioSystem i såväl befintliga kök som vid nyproduktion.

Kontakta oss 

Montage av Biofilterhus i befintlig ventilation

Med Bioterias Biofilterhus tillsammans med VENT BioSystem uppnår du maximal fettnedbrytning. Genom att behandla fettet redan vid källan får du effektivare filter och en lättare filterrengöring.

Bioterias Biofilterhuset kan installeras i befintlig ventilation och utförs av Bioterias utbildade tekniker.

Kontakta oss 

Installation av ventilationskåpor

Bioterias ventilationskåpor ska alltid installeras av en behörig ventilationsinstallatör. Kontakta oss om du vill ha hjälp med installationen.

Kontakta oss

Olika entreprenadformer

Bioteria genomför regelbundet olika entreprenörsformer. Vid totalentreprenad tar Bioteria ansvar för projektering, upphandling och samordning med hänsyn till de lagar, riktlinjer och byggnadstekniska regler som gäller.

Kontakta oss

Storkök med VENT BioSystem

Vi hjälper dig även med:

Bioteria hjälper till med projektering

Projektering och dimensionering

Projektering och dimensionering Vid projekteringen läggs grunden för en lyckad installation. En väl fungerande köksventilation har låg ljudnivå och förhindrar spridning av matos och fukt. /../

drift och underhåll

Drift och underhåll

Drift och underhåll av fettreduceringssystem för storköksventilationen En storköksventilation som är utrustad med Bioterias fettreduceringssystem – VENT BioSystem – har Bioteria fullt funktionsansvar. Ett skräddarsytt serviceprogram /../