Fettavskiljare

Bioteria driftar fettavskiljare

Utredning och rådgivning

Bioteria erbjuder expertkunskap kring lukt- och fettproblem, samt hur dessa bäst kan undvikas i befintlig och framtida verksamhet. Som kunskapspartner hjälper vi till med att minimera driftkostnader, säkerställa och godkänna installationer samt fungerar som rådgivare för effektivare investeringar. Vårt mål är alltid att erbjuda den bästa lösningen både för våra uppdragsgivare och för miljön.

Vi hjälper dig med:

Rådgivning

Genom åren har vi på Bioteria byggt upp en unik kunskap om fettavskiljare och avloppsvattenbehandling. Den kunskapen vill vi gärna dela med oss av. Oavsett vilka utmaningar du har runt omkring fettavskiljaren så hjälper vi gärna till.

Kontakta oss

Luktutredning

Ett av fettproblemets mest framträdande och obehagliga symptom är dålig lukt, inte sällan där det till varje pris måste undvikas.

När luktproblem uppstår i en fastighet är det god idé att först börja med en utförlig luktutredning. Detta för att undvika onödigt arbete med dyra åtgärder innan källan till luktstörningen är identifierad. Vi hjälper dig med lukturedning.

Kontakta oss

Inventering

Bioteria utför inventering av kommunala och privata fastighetsbolags fettavskiljarbestånd. Bioteria dokumenterar resultatet och sammanställer slutsatserna i en handlingsplan som innehåller konkreta åtgärdsförslag. All data om anläggningarna finns tillgänglig för kunden via Bioterias anläggningswebb.

Kontakta oss

Funktionskontroll

Vid en funktionskontroll av en fettavskiljare bedöms storlek, konstruktion och installation samt skötseln.

Vid en storleksbedömning avgörs om fettavskiljaren är korrekt dimensionerad för de krav verksamheten ställer.

Vid en konstruktionsbedömning avgörs om fettavskiljaren överensstämmer med normen (SS-EN 1825) och motsvarar de krav som ställs av VA-huvudmannen.

Kontakta oss

Felsökning

Ibland uppstår tydliga problem – såsom lukt, igensättningar och t o m översvämningar. Men orsaken till problemen kan vara betydligt fler och många gånger svåra att hitta. Vi hjälper dig!

Kontakta oss

drift och underhåll

Konsultation och utredning

Bioteria driftar fettavskiljare

Vi på Bioteria har stor kunskap om fettproblem och lång erfarenhet av fettavskiljare. Vi konstruerar dem, installerar dem och utför årligen hundratals kontrollbesiktningar, inspektioner och inventeringar. Vi finns närvarande genom hela värdekedjan och bistår gärna med vår kunskap – från projekteringsstadiet till drift och underhåll av redan installerade anläggningar. Vi erbjuder:

Vi hjälper dig även med:

Bioteria hjälper till med projektering

Projektering

Projektering av fettavskiljare Vid projekteringen läggs grunden för en lyckad installation av rätt fettavskiljare på rätt plats. På det här stadiet fattas en mängd beslut /../

Bioterias tjänster

Installation och entreprenad

Installation och entreprenad Eftersom fettavskiljaren helt förlitar sig på fysikens lagar kan funktionen kraftigt försämras om den rubbas ur sitt läge. En korrekt installation är /../

drift och underhåll

Drift och underhåll

Drift och underhåll av fettavskiljare med GOR BioSystem När en fettavskiljare med GOR BioSystem är installerad och driftsatt tar Bioteria över funktionsansvaret. Ett skräddarsytt serviceprogram kommer regelbudet /../

Bioteria håller utbildning

Utbildning

Utbildning Fett är ett kostsamt problem och en stor utmaning på samhällsnivå. Våra fettutbildningar syftar till att sprida kunskap om fettproblemet och dess ofta underskattade /../