Ventilex

Bioteria Ventilex Släcksystem för storkök

Brand i köksutrustning är alltid farlig, den kan sprida sig otroligt snabbt i de stora mängder fett och olja som ansamlats i filter, kåpor och ventilationskanaler. Risken för en totalbrand är stor.

Bioterias Ventilex EB & SB är utvecklat speciellt för att klara bränder i kök, släckmedlet är en vätska som snabbt kväver branden och bildar ett tätt skumlager som förhindrar återantändning.

 

Fördelar med Ventilex

 

  • Flexibelt system som kan anpassas till nya förhållanden och kan enkelt skalas upp eller ner.
  • Möjlighet till zon-indelning och utlöses bara i den zon-indelning där branden uppstår
  • Fungerar även utan ström- och vattenförsörjning
  • Möjliggör uppkoppling till andra system, tex till andra larmsystem
  • Löpande drift- och underhåll och funktionskontrollbesiktning
  • Installation av behörig tekniker från Bioteria
  • Systemåterställning efter brand av behörig tekniker från Bioteria
  • Enkel rengöring efter brand (avtorkning av ytor). Se produktblad

Anpassat för att inte störa luftflöden eller VENT BioSystem

Släckmedlet i Ventilex är godkänd av brandmyndigheter,
försäkringsbolag och Sjöfartsverket.

Tillförlitligt system med löpande service och underhåll

Bioteria är din partner

Bioteria är din partner

Med hängrännan som arbetsmodell kan Bioteria erbjuda en gedigen kunskap om hela värdekedjan. Samtliga detaljer genom hela processen har utarbetats och förfinats i nära samarbete med kunden.

Vi utvecklar våra egna lösningar och tar ansvar för resultatet från projekteringen till installationen – och därutöver. Genom vårt program för drift- och underhåll är vi kontinuerligt närvarande. Vi ser vad som fungerar och det åligger oss att lösa de problem som uppkommer. Därför kan Bioteria erbjuda tjänster vid ny- till och ombyggnationer samt bistå med utredning och rådgivning.

 

Kontakta oss