Ventilex

Bioteria Ventilex Släcksystem för storkök

Brand i köksutrustning är alltid farlig, den kan sprida sig otroligt snabbt i de stora mängder fett och olja som ansamlats i filter, kåpor och ventilationskanaler. Risken för en totalbrand är stor.

Att klara tillbud med vanliga brandsläckare är oftast en omöjlighet eftersom hett fett och heta metallytor ger upprepad återantändning.

Bioterias Ventilex EB & SB är utvecklat speciellt för att klara bränder i kök, släckmedlet är en vätska som snabbt kväver branden och bildar ett tätt skumlager som förhindrar återantändning.

Våra system anpassas från minsta grillkiosk till det största restaurangköket. Utrustningen är monterad i ett eller flera skåp beroende på storlek och monteras i köket.

Munstycken placeras över köksutrustning med heta ytor, fettfilter och mot imkanal. Flöde och spridningsbild dimensioneras efter utrustningens placering och utförande.

Bioterias storkökskåpor BioHood har utvecklats så att VENT BioSystem och Ventilex Släcksystem kan installeras tillsammans utan att kåpan, biosystem och släcksystems effektivitet och funktion åsidosätts.

 

Fördelar med Ventilex

Bioteria Ventilex EB, framtidens släcksystem för storkök är här

 •  Elektroniskt styrt brandskydd för alla typer av storkök.
 •  Två släckzoner i en styrenhet.
 •  Anpassat för Bioterias VENT BioSystem, med specifika installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och spridning av bioprodukt.
 •  Fungerar oberoende av vatten- och strömförsörjning.
 •  Enkel sanering efter brand.
 •  Systemåterställning av behörig tekniker krävs efter brand.
 •  Inga smältbleck som kan gå sönder och aktivera släcksystemet vid rengöring av kåpan.

Ventilex EB har fyra huvuddelar

 •  Centralenhet med styrpanel för två släckzoner, batteridrift och släckbehållare.
 •  Rörsystem med munstycken.
 •  Automatisk utlösning av släcksystem med elektronisk termisk punktdetektering som utlöser släcksystemet.
 •  Manuellt utlösningssystem.

Anläggningen är automatisk med kan även utlösas manuellt från ett draghandtag. Systemet fungerar oberoende av vatten- och strömförsörjning.

Elektroniska punktdetektorer används för detektering av brand och automatisk utlösning av anläggningen. En styrpanel sköter övervakningen av systemet och startar brandbekämpning vid brand.

Släckvätskebehållarna är trycksatta och driver ut släckvätskan genom munstyckena. Avstängning av el och gas kan styras från systemet. Frånluftsfläktarna bör inte stängas av då de hjälper till att dra upp släckmedel i frånluftkanalen och hindra brandspridning, de kyler även filter och kökskåpa efter släckningen.

Rengöring efter brand och omladdning

Rengöring efter brand sker genom avtorkning av ytor med varmt vatten och vanligt tvättmedel.

Omladdning av Ventilex EB kan göras på plats av Bioterias tekniker och går snabbt. Rören renspolas, nya släckbehållare monteras.

Ventilex SB

 •  Effektivt brandskydd för alla typer av storkök.
 •  Anpassat för Bioterias VENT BioSystem, med specifika installationsanvisningar för optimerad släckfunktion och spridning av bioprodukt.
 •  Fungerar oberoende av vatten- och strömförsörjning.
 •  Enkel sanering efter brand.
 •  Systemåterställning av behörig tekniker krävs efter brand.

Ventilex SB har fyra huvuddelar

 •  Centralenhet med behållare och utlösningsmekanism.
 •  Rörsystem med munstycken.
 •  Automatisk utlösning av släcksystem. Uppspänd vajer i kåpan med smältbleck som går sönder vid brand och utlöser släcksystemet.
 •  Manuellt utlösningssystem.

Anläggningen är automatisk med kan även utlösas manuellt med vajer från ett draghandtag. Systemet är helt mekaniskt och fungerar oberoende av vatten- och strömförsörjning.

Elektroniska punktdetektorer används för detektering av brand och automatisk utlösning av anläggningen. En styrpanel sköter övervakningen av systemet och startar brandbekämpning vid brand.

Släckvätskebehållarna är trycksatta och driver ut släckvätskan genom munstyckena. Avstängning av el och gas kan styras från systemet. Frånluftsfläktarna bör inte stängas av då de hjälper till att dra upp släckmedel i frånluftkanalen och hindra brandspridning, de kyler även filter och kökskåpa efter släckningen.

Detektering och automatutlösning av Ventilex SB

Mekaniska detektorer med smältbleck inkopplade i ett vajersystem används för automatisk utlösning av anläggningen.

Vid brand aktiveras en kvävgaspatron som trycksätter behållaren och driver ut släckvätskan genom munstyckena. Avstängning av el och gas kan styras från systemet. Frånluftsfläktarna bör inte stängas av då de hjälper till att dra upp släckmedel i frånluftkanalen och hindra brandspridning, de kyler även filter och kökskåpa efter släckningen.

 

Rengöring efter brand och omladdning

Rengöring efter brand sker genom avtorkning av ytor med varmt vatten och vanligt tvättmedel.

Omladdning av Ventilex SB kan göras på plats av Bioterias tekniker och går snabbt. Rören renspolas, ny släckvätska fylls på, ny gaspatron monteras och smältbleck byts ut.

Ventilex är en kaliumbaserad saltlösning med unika egenskaper framtagen speciellt för brand i fetter. Munstycken med olika flöden och sprutmönster täcker de skyddade ytorna med en finfördelad stråle. Vattnet i vätskan förångas och kyler fett och plåtytor, saltet i vätskan reagerar med heta fetter och bildar CO², vid förångningen av koldioxid och vattenångan saponifierar Ventilexvätskan och ett skumliknande täcke bildas över fettet. Branden slocknar snabbt och skumtäcket förhindrar återantändning.

Godkännande och referenser

Bioteria Ventilex EB och SB är provat och godkänt enligt den amerikanska NFPA standarden för släckanläggningar i restaurangkök. Det är också godkänt av bl a VDS, Tyskland, och av Germanischer Lloyd, U.S. Coast Guard och Det Norske Veritas för användning på fartyg.

Även i Sverige är systemen godtagna av brandmyndigheter, försäkringsbolag och Sjöfartsverket.

Rengöring av Släckutrustning

Släckutrustning tvättas med milt tvättmedel, eftertorka med vatten och fuktad trasa. Var försiktig om utlösningsmekanism innehåller smältlänkar, så att släck utrustningen inte utlöses.

Funktionskontroll

Funktionskontroll av hela systemet ska enligt tillverkarens villkor och regelverk ske var sjätte månad.

Revisionsbesiktning

Var tionde år utförs revisionsbesiktning där tryckkärl och släckvätskan byts ut.

Utförare av Funktionskontroll och Revisionsbesiktning

Funktionskontroll och Revisionsbesiktning skall utföras av behörigt serviceföretag, där servicetekniker ska vara utbildad i enlighet med tillverkarens och standardens föreskrifter.

 Serviceavtal

Bioteria tecknar serviceavtal där vi två gånger per år utför Funktionskontroll och var tionde år utför Revisionsbesiktning.

 

Bioteria är din partner

Bioteria är din partner

Med hängrännan som arbetsmodell kan Bioteria erbjuda en gedigen kunskap om hela värdekedjan. Samtliga detaljer genom hela processen har utarbetats och förfinats i nära samarbete med kunden.

Vi utvecklar våra egna lösningar och tar ansvar för resultatet från projekteringen till installationen – och därutöver. Genom vårt program för drift- och underhåll är vi kontinuerligt närvarande. Vi ser vad som fungerar och det åligger oss att lösa de problem som uppkommer. Därför kan Bioteria erbjuda tjänster vid ny- till och ombyggnationer samt bistå med utredning och rådgivning.

 

Kontakta oss