Storköksventilation

ventilationskanal

Helhetslösningar för storköksventilation

Varje kök är unikt och ställer olika krav på utrustning. Ett har dock samtliga storköksmiljöer gemensamt: den ständiga kampen mot fett, inte minst i storköksventilationen!

Bioteknik för storköksventilation innebär att im-kanaler, filter och kåpor hålls rena och fria från fettavlagringar, som annars riskerar att skapa luktproblem, reducera effektiviteten hos värmeväxlare och – värst av allt – påtagligt öka risken för brand. Den biologiska produkten följer luftströmmarna och bryter ner fettet där det ansamlas.

Bioteria erbjuder både rådgivning och konkret problemlösning. Vi har gedigen kunskap kring fett- och luktproblem samt hur de bäst kan undvikas, med hjälp av hållbara och miljövänliga metoder.

Bioterias erbjudande

Konsultation och rådgivning

Vi har lång erfarenhet av olika typer av kök och olika typer av förutsättningar. Med åren har det gett oss en stor kunskap som vi gärna delar med oss av. Tveka inte att kontakta någon av våra produktspecialister för konsultation och rådgivning. Tillsammans hittar vi alltid den bästa lösningen för just dina behov.

Läs mer 

Projektering

Våra produktspecialister inom storköksventilation hjälper dig att hitta en optimala lösningen för just dina behov. Vi hjälper till med dimensionering, framtagning av luftflöden, tryckfall och ljudnivåer.

Utifrån köks- och installationsritningen säkerställer vi även att att Bioterias fettreduceringssystem VENT BioSystem installeras för maximal fettnedbrytning för att få en så brandsäker ventilation som möjligt.

Läs mer 

Produkter för storköksventilation

Kåpor och filterhus

Bioterias produktsortiment skapar många valmöjligheter för att täcka alla dina behov – både utifrån design och funktion. Samtliga kåpor har en stilren design och skräddarsys utifrån kökets planering och layout. Välj mellan till- från- och styrluft – med eller utan Bioterias Biofilterhus. Eller varför inte ett helt ventilationstak!

Läs mer om Bioterias kåpor

Läs mer om Bioterias filterhus

Biologiskt fettreduceringssystem

VENT BioSystem är Bioterias biologiska fettreduceringssystem. Med VENT BioSystem får du en ökad avskiljningsgrad som leder till lägre sotningskostnader högre brandsäkerhet. Dessutom tar vi ansvar för allt drift-  och underhållsarbete.

Läs mer

 

Installation och driftsättning

VENT BioSystem installeras av Bioterias utbildade servicetekniker. På så vis kan du vara säker på att installationen blir korrekt utförd för maximal avskiljningsgrad.

Kåpor och filterhus installeras av behörig entreprenör.

Drift och underhåll

Bioterias Maintenance Program är ett komplett drift- och underhållsprogram för storköksventilationer med VENT BioSystem.

Maintenance Program innebär att ansvaret för funktion, driftsäkerhet och eventuell problemlösning övertas av Bioteria. Regelbundna servicebesök garanterar tidig upptäckt av förändringar eller störningar som kan behöva åtgärdas. Löpande kvalitetskontroller säkerställer att de biologiska processerna håller önskvärd kvalitet.

Läs mer

Innovation och utveckling

Utgångspunkten i vårt utvecklingsarbete har varit att fram en lösning som är marknadens mest effektiva på att bryta ner fett miljövänligt och säkert.

ventilationskanal

Vi hjälper dig även med:

Vent BioSystem fettreduceringssystem

Biologiskt fettreduceringssystem

Med ett biologiskt fettreduceringssystem för storköksventilation får du en barnsäker ventilation som möjliggör värmeåtervinning – miljövänligt och säkert.

Ventilationskåpa BioHood

Ventilationskåpor

Bioterias BioHOOD serie har ventilationskåpor för frånluft, styrluft och tilluft och kan utrustas med Bioterias Biofilterhus med biologisk rening.

Biofilterhus

Biofilterhus

Bioterias Biofilterhus är utvecklat och speciellt framtaget för VENT BioSystem. Bioterias Biofilterhus tillsammans med VENT BioSystem blir köksfiltret rengjort dagligen.

Ventilex

Bioteria Ventilex Släcksystem för storkök Brand i köksutrustning är alltid farlig, den kan sprida sig otroligt snabbt i de stora mängder fett och olja som /../

Dokumentation

Dokumentation

Här kan du ladda ner dokumentation för Bioterias VENT BioSystem, Storkökskåpor och Biofilterhus.

GladKUND garanti

Vi vill inte bara ha nöjda kunder utan vi strävar efter att våra kunder ska vara ”glada kunder”. Vi tror att en glad kund är någon som fått sina problem lösta samtidigt som man har sparat både pengar och miljö.

Vi garanterar att med Bioteria blir våra kunder inte bara nöjda utan till och med glada. Vi kallar detta för vår GladKUND garanti.