Probiotisk rengöring

Bioterias Biobod interiör

Probiotisk rengöring för hygieniska & trivsamma avfallsrum 

Probiotisk rengöring kan genomföras i alla typer av avfallsutrymmen eller utrymmen med högt ställda krav på hygien. 

Probiotisk rengöring innebär rengöring med en levande bakteriekultur. Ett probiotiskt rengjort utrymme lämnar kvar en skyddande biofilm som hindrar återkolonisering för andra bakterier. Den städade ytan förblir på så vis ren och hygienisk under en längre tid. För opptimal hygienstandard bör rengöringen upprepas utifrån givna intervaller för att behålla den skyddande biofilmens effekt. 

 Rengöring och luktborttagning 

Bakterierna som används i Bioterias produkter är utvalda för sin effektiva förmåga att bryta ner fett och ta bort svåra lukter. När fettet bryts ner finns inget bindemedel för smutsen att fastna i vilket skapar en mer lättstädat yta. 

Höjer den hygieniska standarden

I stället för att utplåna allt liv, vilket sker vid användning av kemikalier, så sker ett byte av bakterier. Ett tillfälligt tomrum fylls nämligen snabbt igen av oönskade bakterier som råkar finnas i omgivningen. När bakterierna i biotekniska städprodukter sprids över en yta upptar dessa utrymmet och bildar en aktiv, skyddande biofilm som hindrar återkolonisering för andra bakterier. Den städade ytan förblir på så vis ren och hygienisk under en betydligt längre tid. 

En skyddande biofilm av allierade städbakterier 

De gynnsamma bakterierna rengör grundligt och på djupet. De är aktiva nere i porösa material, i sprickor, i springor och i svåråtkomliga vrår. De når in överallt, blir kvar och fortsätter att förbruka fett och organiskt material långt efter att städningen är avslutad. 

Ingen lukt – inga skadedjur

Lukt från avfall drar snabbt till sig skadedjur. Genom att lösa problemen med illaluktande avfall löser man i de flesta fall problemen med skadedjur.

Ofarligt för människor, material och miljö

Bakterier som används för luktkontroll och fettnedbrytning är väl kartlagda. Det krävs inga skyddsåtgärder och är ofarliga för människor, material och miljö. 

Bioterias Biobod interiör

Löpande probiotisk rengöring

Bioterias Biobod interiör

Vi tar ansvar för din hygieniska standard

Som kund till Bioteria har du möjlighet att utöka ditt ORS BioMaintenance Program med löpande probiotisk rengöring av din Biobod eller avfallsrum. Det innebär att Bioterias utbildade tekniker genomför en professionell probiotisk rengöring i samband med drift- och underhållsarbeten. Med löpande probiotisk rengöring får du en hög hygienisk standard och trivsam arbetsmiljö.

Probiotisk rengöring innebär rengöring med en levande bakteriekultur. Den biologiska metoden ersätter kemisk rengöringsmedel – men metoden har flera, och dessutom unika fördelar.

Anpassad rengöring efter dina behov

Rengöring av avfallsrum

Låt oss göra jobbet!

Skapa en trivsam arbetsmiljö men låt oss göra det tunga jobbet. Utifrån din verksamhet, typ av utrymme och belastning lägger vi en gemensam plan för att höja din hygieniska standard och behålla den över tid!

I tjänsten ingår alltid: 

Fördelar:

Kontakta oss