Fristående miljöhus

miljöhus biobod

Flexibelt miljöhus för en kostnadseffektiv källsortering

Bioterias fristående miljöhus – Bioboden – och den biologiska luktbekämpningen ORS Biosystem erbjuder en helhetslösning på problem med otrevliga lukter, bristande utrymme och opraktisk planlösning.

Miljömedvetenheten i Sverige är mycket hög. Avfall ses inte längre som ”sopor” man bara gör sig av med. Allt fler material kan återvinnas, och de allra flesta vill göra sitt bästa för att bidra till hållbarhet och resurssnåla kretslopp. Men trängsel, smuts, och luktproblem i traditionella soprum kan dock snabbt nöta ner både entusiasmen och lusten att källsortera.

Bioterias Biobod är ett fristående miljöhus med smidiga lösningar på alla de problem som närmast undantagslöst uppstår i traditionella avfallsutrymmen. Luktkontroll och hygien hanteras med hjälp av bioteknik, som helt ersätter kemikalier, kyla och ozon. 

Fördelar med Bioterias Biobod

Låg investeringskostnad

Bioboden kräver ingen projektering eller tillkommande underentreprenörer. Montering ingår i priset och utförs av Bioteria.

Kort leveranstid

Från beställning står Bioterias Biobod färdigmonterad inom 2 veckor.

Monteras under 2 dagar, ingen byggarbetsplatsetablering krävs.

 

Låg driftkostnad

Bioterias Biobod är självförsörjande på el. Inga farliga kemikaler
eller dyr kylning krävs.

miljöhus biobod

Ta en titt i Bioterias Biobod

Bioterias Biodod insida

Bioboden är en mindre revolution – som är betydligt större än de få kvadratmeter den tar i anspråk.

Bioteras Biobod är framtagen för lång livslängd, med underhållsfria material och för minsta möjliga energi- och miljöbelastning. Att den dessutom kostar mindre än ett traditionellt soprum är en bonus.

Storleksanpassad och lättplacerad
Storleksanpassad utifrån verksamheten.
Kan enkelt byggas ut. Kan placeras på befintliga hårdgjorda ytor.

Självförsörjande
Solceller på taket gör Bioterias Biobod självförsörjande på el.
Ingen elinstallation krävs.

Trivsam arbetsmiljö
Skjutdörr utan tröskel minimerar problem med uppsamlad snö och skapar en enklare hantering av kärl.
Väggmaterialet kan enkelt spolas rent och innehåller få porer som kan dra till sig smuts och farliga bakterier.

Brand- och skadedjursäkert
Brandskyddsklassade material.
Skadedjur hålls borta tack vare genomtänkt konstruktion.

Kräver ingen byggplatstetablering
Monteras under 2 dagar, ingen byggarbetsplatsetablering krävs.

Luktfritt utan kyla eller kemikalier.
Biologisk luktkontroll motverkar alla typer av lukter som kan uppstå i ett avfallsutrymmen såsom besvärlig lukt från mat och blöjor. Bioboden är välventilerad. Ingen kylning eller ozonbehandling krävs.

Drift och underhåll
Med Bioterias drift- och underhållsprogram står vi för kontroll och drift vilket ger god funktion och hygien.
Detta leder till låga driftkostnader samtidigt som man har full insyn via nätet

Vi hjälper dig - snabbt, billigt och enkelt!

Uppförandet av ett miljöhus kan snabbt utvecklas till en komplicerad och kostsam affär

Bioteria underlättar processen för privata och kommunala fastighetsägare och beställare som snabbt vill se ett miljöhus på plats, utan att behöva sätta sig ini formella krav eller anlita era olika aktörer. Bioteria tar överansvaret för projektet, från planeringsstadiet till färdigställt miljöhus – och vi tar därefter över ansvaret för dess funktion och luktkontroll.

Ladda ner vår guide så får du en bra bild över alla fördelar med att välja Bioterias Biobod.

Guide  Fristående miljöhus   - snabbt, billigt och enkelt! Ladda ner

Vad ingår i Bioterias Biobod

miljöhus biobod

Hållbara material

När hållbarhet och miljö står i centrum bör givetvis även byggnaden där miljöarbetet utförs vara hållbar. Bioboden är byggd i miljövänliga och och återvinningsbara material.  Väggarna är underhållsfria och motstår både hårt klimat och klotter, vilket minskar behovet av rengöringskemikalier. Strukturen består av cederträ som är motståndskraftigt mot röta och fungerar avskräckande på insekter.

Luktkontroll

Organiskt avfall – matrester, komposterbart, slattar i diverse förpackningar, använda blöjor – börjar genast brytas ner av mikroorganismer. Detta resulterar snabbt i ”lukten av sopor”. Kemikalier och ozon är vanliga sätt att bekämpa lukt. Andra är parfymer eller kylaggregat. Samtliga dessa metoder kan ersättas med miljövänlig bioteknik.

Den biologiska metoden innebär att rengöring och luktbekämpning utförs med hjälp av levande mikroorganismer och de enzymer de producerar. 

Drift och underhåll

Bioboden i sig själv kräver endast ett minimum av underhåll. Biosystemet, som håller lukten borta, underhålls av Bioteria inom ramen för ett drift- och underhållsprogram. Bioboden är självförsörjande på el via solceller.

Ladda ner broschyren: Bioterias Biobod – för en kostnadseffektiv källsortering

Tillval

sedumtak biobod

Bioterias Biobod har ett standardutförande men självklart kan Bioboden anpassas utifrån dina unika behov! Ett av tillvalen är tak av sedum.

Sedumtak är inte bara estetiskt vackert utan ger även vinster för miljön. Växterna hjälper till att hantera dagvatten, det gröna taket skapar isolation och inte minst våra insekter och pollinatörer som får en naturlig plats i staden. Alla dessa värden stämmer väl överens med Bioterias för övrigt miljöanpassade helhetslösning för avfallsstationer.

Vill du veta mer om Bioterias Biobod?

 

Kontakta Johan!
Johan är arkitekt och produktspecialist för Bioterias Biobod!

 johan.stromberg@bioteria.se
070-456 49 89

Läs mer

Avfallsteknik

Var kommer lukten ifrån??

Bioteria tar ett helhetsgrepp om luktproblemen, var de än uppstår! Bioteknik är en särskilt lyckad metod när det gäller att eliminera elak lukt. Därför har /../

Vi hjälper dig även med:

Luktkontroll i avfallsrum och soprum

Biologisk luktkontroll

Med biologisk luktkontroll i avfallsutrymmet slipper du använde varken kemikalier, ozon eller kostsam kyla.

Underjordsbehållare för avfall

En perfekt avfallslösning när ytan inte finns En underjordsbehållare är en praktisk, funktionell och samtidigt estetiskt tilltalande avfallslösning, där en stor del av avfallet lagras /../

Bioterias Biobod interiör

Probiotisk rengöring

Probiotisk rengöring för hygieniska & trivsamma avfallsrum  Probiotisk rengöring kan genomföras i alla typer av avfallsutrymmen eller utrymmen med högt ställda krav på hygien.  Probiotisk rengöring /../

Dokumentation

Dokumentation

Här kan du ladda ner dokumentation för Bioterias ORS BioSystem och Biobod.