Avfallsteknik

Luktkontroll i avfallsrum och soprum

Kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för luktfria avfallsrum

Soprum, avfallsrum, miljöstation, milörum – kärt barn har många namn. Men trots ett bra namn är hygien, lukt och funktion alltid en lika stor utmaning. Vi på Bioteria hjälper dig genom hela kedjan för att du ska få de bästa förutsättningarna att lyckas. Vår målsättning är att du ska få en kostnadseffektiv källsortering som är både hygienisk och luktfri.

Bioterias affärsmodell

Bioterias erbjudande

Konsultation och rådgivning

Idag har vi högt ställda krav på en väl fungerande källsortering, både från samhället men även från de som vistas i lokalen. Ökad källsortering leder ofta till luktproblem och brist på utrymme. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kommuner och enskilda företag för att få en så miljövänlig och kostnadseffektiv avfallshantering som möjligt utan att de skapar nya miljö- eller hälsoproblem. 

Tveka inte att kontakta någon av våra produktspecialister för konsultation och rådgivning. Tillsammans hittar vi alltid den bästa lösningen för just dina behov.

Läs mer

Projektering

Brist på utrymme, tidspress eller t o m ekonomisk begränsning är vanliga problem när ett avfallsutrymme ska byggas. Vi hjälper gärna till att lösa dessa problem redan från projekteringsstadiet.

Läs mer

Våra produkter för avfallsrum

Luktkontroll

Organiskt avfall – matrester, komposterbart, förpackningar, använda blöjor – skapar snabbt problem med lukt. Bioterias biologiska luktkontroll ORS BioSystem är ett luktreduceringssystem som säkerställer att lukten elimineras och motverkas redan vid själva källan till luktproblemet.

Läs mer

Fristående miljöhus

Allt fler avfallsslag behöver egna kärl när allt fler material kan återvinnas. Ett miljöhus fungerar som en liten återvinningscentral med möjlighet att sortera i många olika fraktioner. Bioterias Biobod är ett fristående moduluppbygd miljöhus med låg investeringskostnad, snabba leveranstider och låg driftkostnad.

Läs mer

Installation och driftsättning

ORS BioSystem installeras i ditt avfallsrum av Bioterias utbildade tekniker.

Bioterias Biobod monteras under två dagar av Bioterias utbildade tekniker – ingen byggarbetsplatsetablering krävs.

Drift och underhåll

Bioterias Maintenance Program är ett komplett drift- och underhållsprogram för avfallsrum med ORS BioSystem.

Maintenance Program innebär att ansvaret för funktion, driftsäkerhet och eventuell problemlösning övertas av Bioteria. Regelbundna servicebesök garanterar tidig upptäckt av förändringar eller störningar som kan behöva åtgärdas. Löpande kvalitetskontroller säkerställer att de biologiska processerna håller önskvärd kvalitet.

Läs mer

Innovation och utveckling

Utgångspunkten i vårt utvecklingsarbete har varit att ta fram driftsäkra lösningar med hälsa och miljö i fokus. Alla materialval väljs med största omsorg för lång livslängd och låg miljöpåverkan. Det har lett till att Bioterias avfallslösningar inte bara skapar god arbetsmiljö och trivsel utan även marknadens bästa alternativ för vår miljö!

 

ORS BIoSystem Luktkontroll i avfallsrum

Vi hjälper dig även med:

Luktkontroll i avfallsrum och soprum

Biologisk luktkontroll

Med biologisk luktkontroll i avfallsutrymmet slipper du använde varken kemikalier, ozon eller kostsam kyla.

Underjordsbehållare för avfall

En perfekt avfallslösning när ytan inte finns En underjordsbehållare är en praktisk, funktionell och samtidigt estetiskt tilltalande avfallslösning, där en stor del av avfallet lagras /../

miljöhus biobod

Fristående miljöhus

Bioterias fristående miljöhus – Bioboden – och den biologiska luktbekämpningen ORS Biosystem erbjuder en helhetslösning på problem med otrevliga lukter, bristande utrymme och opraktisk planlösning.

Dokumentation

Dokumentation

Här kan du ladda ner dokumentation för Bioterias ORS BioSystem och Biobod.

GladKUND garanti

Vi vill inte bara ha nöjda kunder utan vi strävar efter att våra kunder ska vara ”glada kunder”. Vi tror att en glad kund är någon som fått sina problem lösta samtidigt som man har sparat både pengar och miljö.

Vi garanterar att med Bioteria blir våra kunder inte bara nöjda utan till och med glada. Vi kallar detta för vår GladKUND garanti.