Avfallsteknik

Luktkontroll i avfallsrum och soprum

Kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för luktfri avfallshantering

För en fastighetsägare eller en bostadsrättsförening är hållbar och kostnadseffektiv avfallshantering av högsta vikt. Ett tillgängligt, välskött och välplanerat avfallssystem ökar trivseln för de boende och ger dessutom ökad motivation att källsortera. Men det är sällan som en enda standardlösning kan möta alla krav, uppfylla alla behov eller åtgärda alla problem som kan uppstå kring avfallshantering.

Vi på Bioteria hjälper dig genom hela kedjan för att du ska få de bästa förutsättningarna att lyckas.

Bioterias erbjudande

Konsultation och rådgivning

Idag har vi högt ställda krav på en väl fungerande källsortering, både från samhället men även från de som vistas i lokalen. Ökad källsortering leder ofta till luktproblem och brist på utrymme. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kommuner och enskilda företag för att få en så miljövänlig och kostnadseffektiv avfallshantering som möjligt utan att de skapar nya miljö- eller hälsoproblem. 

Tveka inte att kontakta någon av våra produktspecialister för konsultation och rådgivning. Tillsammans hittar vi alltid den bästa lösningen för just dina behov.

Läs mer

Projektering

Brist på utrymme, tidspress eller t o m ekonomisk begränsning är vanliga problem när ett avfallsutrymme ska byggas. Vi hjälper gärna till att lösa dessa problem redan från projekteringsstadiet.

Läs mer

Våra produkter för avfallsrum

Luktkontroll

Organiskt avfall – matrester, komposterbart, förpackningar, använda blöjor – skapar snabbt problem med lukt. Bioterias biologiska luktkontroll ORS BioSystem är ett luktreduceringssystem som säkerställer att lukten elimineras och motverkas redan vid själva källan till luktproblemet.

Läs mer

Fristående miljöhus

Allt fler avfallsslag behöver egna kärl när allt fler material kan återvinnas. Ett miljöhus fungerar som en liten återvinningscentral med möjlighet att sortera i många olika fraktioner. Bioterias Biobod är ett fristående moduluppbygd miljöhus med låg investeringskostnad, snabba leveranstider och låg driftkostnad.

Läs mer

Underjordsbehållare

Underjordsbehållare är en uppskattad och allt mer populär avfallslösning, som ofta är förstahandsvalet vid nyproduktion. Ett avfallssystem med underjordsbehållare har mycket stor kapacitet men upptar endast liten yta ovan jord. Det löser omgående det allt vanligare problemet med bristande utrymme i kombination med ökande avfallsvolymer och fler källsorteringsfraktioner.

Läs mer

Installation och driftsättning

Våra produkter – Bioboden, BioLook samt ORS BioSystem – installeras och driftsätts av Bioterias utbildade tekniker.

Drift och underhåll

Bioterias Maintenance Program är ett komplett drift- och underhållsprogram för avfallsrum och avfallsbehållare utrustade med ORS BioSystem.

Maintenance Program innebär att ansvaret för funktion, driftsäkerhet och eventuell problemlösning övertas av Bioteria. Regelbundna servicebesök garanterar tidig upptäckt av förändringar eller störningar som kan behöva åtgärdas. Löpande kvalitetskontroller säkerställer att de biologiska processerna håller önskvärd kvalitet.

Läs mer

Innovation och utveckling

Utgångspunkten i vårt utvecklingsarbete har varit att ta fram driftsäkra lösningar med hälsa och miljö i fokus. Alla materialval väljs med största omsorg för lång livslängd och låg miljöpåverkan. Det har lett till att Bioterias avfallslösningar inte bara skapar god arbetsmiljö och trivsel utan även marknadens bästa alternativ för vår miljö!

ORS BIoSystem Luktkontroll i avfallsrum

En effektiv avfallshantering kräver ofta en kombination av flera innovativa lösningar

Ett fristående miljöhus har många goda egenskaper och anpassas lätt efter samtliga behov av utformning, storlek och placering – medan en underjordsbehållare har en fantastisk förmåga att svälja stora mängder avfall på en minimal yta. Genom att kombinera dessa två lösningar kan du täcka samtliga behov.

Ett avfallsutrymme behöver inte lukta sopor

Kanske har du redan en lämplig plats för din källsortering: det kan vara inne i din fastighet, ute på gården eller i ett helt fristående miljöhus. Om ytan dessutom är tillräckligt stor för att möta alla behov som källsortering kräver – då är det bara att gratulera.

Men något som många väljer att acceptera är att utrymmet – och ofta även den närmaste omgivningen – luktar illa.

Vi vet att besvärliga lukter från avfall kan bekämpas utan att använda kyla, ozon eller starka kemikalier. Våra avfallslösningar garanterar alltid en luktfri miljö hur svåra lukterna än må vara.

Läs mer om vår biologiska luktkontroll här.

Vi hjälper dig även med:

Luktkontroll i avfallsrum och soprum

Biologisk luktkontroll

Med biologisk luktkontroll i avfallsutrymmet slipper du använde varken kemikalier, ozon eller kostsam kyla.

Underjordsbehållare för avfall

En perfekt avfallslösning när ytan inte finns En underjordsbehållare är en praktisk, funktionell och samtidigt estetiskt tilltalande avfallslösning, där en stor del av avfallet lagras /../

miljöhus biobod

Fristående miljöhus

Bioterias fristående miljöhus – Bioboden – och den biologiska luktbekämpningen ORS Biosystem erbjuder en helhetslösning på problem med otrevliga lukter, bristande utrymme och opraktisk planlösning.

Bioterias Biobod interiör

Probiotisk rengöring

Probiotisk rengöring för hygieniska & trivsamma avfallsrum  Probiotisk rengöring kan genomföras i alla typer av avfallsutrymmen eller utrymmen med högt ställda krav på hygien.  Probiotisk rengöring /../

Dokumentation

Dokumentation

Här kan du ladda ner dokumentation för Bioterias ORS BioSystem och Biobod.

GladKUND garanti

Vi vill inte bara ha nöjda kunder utan vi strävar efter att våra kunder ska vara ”glada kunder”. Vi tror att en glad kund är någon som fått sina problem lösta samtidigt som man har sparat både pengar och miljö.

Vi garanterar att med Bioteria blir våra kunder inte bara nöjda utan till och med glada. Vi kallar detta för vår GladKUND garanti.