"Bioteria står i tätposition för en ny och bättre värld. Vi måste alla inse att det krävs ett teknikskifte och att vi måste lämna de traditionella lösningarna bakom oss. När vi väl har kommit dit, då åker hatten av!"
Kontakt

VD, Bioteria

Niklas Axelsson
, Bioteria

Om Bioteria

Fett framstår mer och mer som en av västvärlden största utmaningar, dels som samhällsproblem, dels som miljöproblem.

Bioteria Technologies AB är ett modernt bioteknikföretag som ägnat de senaste 20 åren åt att söka miljövänliga lösningar på fettproblemet – lösningar som samtidigt eliminerar och hela den kedja av samhälls- och miljöproblem som följer i fettets spår.

Vår utgångspunkt är att det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. Vi utbildar därför Sverige i fettfrågor och presenterar hållbara lösningar.

Vår bioteknik innebär att speciellt utvalda mikroorganismer konsumerar fettet på plats, under kontrollerade former. Detta angriper problemet vid roten och reducerar därmed behovet av alla de kostsamma strategier som idag används för att lösa det.

Det är dags för ett teknikskifte! Med hjälp av bioteknik kan vi lämna de mekaniska och kemiska lösningarna bakom oss och övergå till naturens egna effektiva lösningar, som samtidigt är både billigare och renare än de traditionella.


Scientific Holding

Bioteria Technologies är ett företag av fyra som ingår i koncernen Scientific Holding. Ägarnas drivkraft är att göra bioteknik tillgänglig och en del av var mans vardag. Utifrån den drivkraften har fyra bolag vuxit fram med fokus på hur innovativ bioteknik kan lösa både samhällsproblem som hälsorelaterade problem.