Avloppsteknik

Reningsverk för enskilda avlopp

Stora och små lösningar för problemfria avlopp

Samhällets förmåga att hantera fett är central för att avlopp, ledningar, reningsverk och vattenförsörjning ska fungera. Vi på Bioteria tar oss an både små och stora uppgifter längs med samhällets vattenomlopp, med hjälp av våra biotekniska applikationer.

Med hjälp av vår avloppsteknik bryts fettet ner i avlopp och golvbrunnar där det annars orsakar igensättningar och lukt. I våra reningsverk renar vi avloppsvatten i så hög grad att det genast kan återgå till sitt naturliga kretslopp, befriat från fett, slam, kväve och fosfor.

Bioterias affärsmodell

Bioterias erbjudande

Biologiska reningsverk med SBR teknik

Bioteria konstruerar och driftsätter små till medelstora reningsverk med kapacitet att rena avloppsvattnet från upp till 450 personer. Med Bioterias reningsverk kan du möta dagens högt ställda krav och vi hjälper dig hela vägen från konsultation till drift och underhåll.

I Bioterias reningsverk använder vi oss av SBR-teknik – men effektiviserar reningen ytterligare med SEPT BioSystem. Resultatet blir en effektiv och miljövänlig nedbrytning av fett och organiskt material direkt i reningsverket.

Läs mer

Biologiska system golvbrunnar, avlopp och pumpstationer

BCA BioSystem är en punktinsats mot fett och lukt!

Dålig lukt som kryper upp genom golvbrunnarna. Stillastående fetthaltigt avloppsvatten i pumpkammare och pumpgropar. Ansamlat fett som orsakar stopp. – Det finns många utrymmen, särskilt i ett storkök, där fettet kan orsaka problem!

Läs mer

sjö och land från ovan

Vi hjälper dig även med:

Reningsverk för enskilda avlopp

Reningsverk för enskilda avlopp

Miljövänliga reningsverk för enskilda avlopp Bioteria arbetar med allt från utveckling till drift och underhåll av reningsverk för enskilda avlopp. Vårt biologiska reningssteg SEPT BioSystem /../

BCA BioSystem - hjälper mot stopp i avloppet

Biologisk rening i avlopp

Bryt ner fettet och slipp stopp i avloppet, lukt och igensättningar Ansamlat fett som orsakar stopp i avloppet. Dålig lukt som kryper upp genom golvbrunnarna. Stillastående fetthaltigt /../

Dokumentation

Dokumentation

Nedladdningsbara dokument Här kan du ladda ner dokumentation för Bioterias SBR-Reningsverk och BCA BioSystem

Rent dricksvatten och fungerande infrastruktur för avloppssystem är starka fokusområden för Bioteria. Vi följer globala vattenfrågor med stort intresse. Rent vatten är en bristvara och en växande källa till konflikter i världen. I Sverige är vi privilegierade. Avloppssystemen och dricksvattenförsörjningen håller hög standard. Men problem skulle snart uppstå om vi inte aktivt skyddade vår dyrbara resurs.

På Bioteria bestämde vi oss tidigt för att ta kontroll och ansvara för hela kedjan från projektering via tillverkning till drift och underhåll. Vi kallar detta helhetskoncept för “Hängrännan” i kontrast till ett stuprör som enbart fokuserar på ett delområde i taget.

(hängrännan)

Den som inte är ansluten till det kommunala avloppssystemet måste själv rena sitt avloppsvatten innan det släpps tillbaka ut i naturen. I takt med att de kommunala reningsverken mer och mer framgångsrikt lyckas rena avloppsvattnet börjar mer uppmärksamhet och större krav riktas mot de enskilda avloppen. Bioteria konstruerar och driftsätter små till medelstora reningsverk med kapacitet att rena avloppsvattnet från så många som 200-300 personer.  

I Bioterias reningsverk arbetar ett unikt biosystem, mycket likt det som finns i fettavskiljare, men större och med fler funktioner. Liksom i våra fettavskiljare använder vi bubblor och bakterier för att styra och förbättra biologiska processer.  

Genom att regelbundet låta luft bubbla genom tanken gynnas de syrekrävande mikroorganismer vi själva tillför genom biosystemet, tillsammans med de nedbrytare som redan finns på plats. Metoden är helt naturlig och innebär minsta möjliga miljöpåverkan. Den är dessutom mycket flexibel. Biosystemets parametrar kan anpassas till både små och stora tankar och utföra delvis olika uppgifter.