Avfallsteknik

Bioteria hjälper till med projektering

Planering, utredning och rådgivning

Idag har vi högt ställda krav på en väl fungerande källsortering, både från samhället men även från de som vistas i lokalen. Ökad källsortering leder ofta till luktproblem och brist på utrymme. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kommuner och enskilda företag för att få en så miljövänlig och kostnadseffektiv avfallshantering som möjligt utan att de skapar nya miljö- eller hälsoproblem. 

Vi hjälper dig med:

Konsultation och rådgivning

Vi har lång erfarenhet av att lösa besvärliga problem som lätt uppstår i avfallsutrymmen. Våra produktspecialister kan hjälpa dig med dina problem oavsett om det handlar om lukt, skadedjur eller platsbrist. Oavsett vilka utmaningar du har så hjälper vi gärna till.

Kontakta oss 

Inventering

Vilken status har dina avfallsrum? Hur är arbetsmiljön, hygienen och inte minst hur luktar de? Många fastighetsägare kan intyga att det är svårt att ha en god överblick över alla de avfallsrum som finns i ett större fastighetsbestånd. Bioteria hjälper regelbundet kommunala och privata fastighetsbolag med inventering och en statusbedömning av de avfallsrum som finns inom fastighetsbolaget. Resultatet dokumenteras och sammanställs i en handlingsplan med konkreta åtgärdsförslag. All data om anläggningen finns tillgänglig för kunden via Bioterias anläggningswebb.

Kontakta oss 

Avfallsplanering

Även det mest perfekta avfallsrummet måste skötas och vårdas. Det största ansvaret vilar i slutänden på de som dagligen brukar avfallsrummet. Men vi vet att en väl genomtänkt möblering, med rätt fraktioner och volymer, som inte kräver varken kemikalier eller ozon också skapar goda förutsättningar till att lyckas. Ofta leder det till en vilja att hålla ordning och reda och ett generellt ökat intresse för källsortering. Dessutom kan en stolthet växa fram – dels över arbetsgivaren som tar ansvar men även över individens egna bidrag att göra gott för miljön.

Kontakta oss 

Bioteria driftar fettavskiljare

Vi hjälper dig även med:

miljöhus biobod

Bygga miljöhus

Vi hjälper dig från planering till färdigt miljöhus Brist på utrymme, tidspress eller t o m ekonomisk begränsning är vanliga problem när ett avfallsutrymme ska /../

Bioterias tjänster

Installation och driftsättning

Installation och driftsättning av biologisk luktkontroll Ett avfallsrum utrustad med Bioterias biologiska luktkontroll är hygieniskt och luktfritt. En förskola eller ett äldreboende lider ofta av /../

drift och underhåll

Drift och underhåll

Drift och underhåll av avfallsrum och miljöhus med ORS BioSystem När ett ORS BioSystem är installerat och driftsatt tar Bioteria över funktionsansvaret. Ett skräddarsytt serviceprogram kommer regelbudet /../