Avfallsteknik

Bioterias tjänster

Installation och driftsättning av biologisk luktkontroll

Ett avfallsrum utrustad med Bioterias biologiska luktkontroll är hygieniskt och luktfritt. En förskola eller ett äldreboende lider ofta av besvärliga lukter, men alla verksamheter har olika behov. Bioteria anpassar och installerar ORS BioSystem i alla utrymmen där otrevliga lukter riskerar att orsaka problem – och ersätter därmed ozon, kemikalier, kyla, och parfym.

Den biologiska lösningen är miljövänlig och hållbar. Problemfri drift garanteras genom Bioterias drift- och underhållsprogram. 

Bioteria erbjuder:

Installation av luktkontroll i avfallsrum

ORS BioSystem installeras alltid av Bioterias utbildade BioMaintenance Tekniker.

Varje verksamhet är unik och har olika behov av luktkontroll. Bioterias BioMaintenance Tekniker programmerar dosering utifrån verksamhetens fraktioner.  Injustering och kalibrering görs efter behov.

Kontakta oss 

Installation av luktkontroll på övriga platser

Det är inte bara i avfallsrum som problem med lukt kan uppstå. Bioteria har löst många olika typer av luktproblem på många olika platser. Returstationer, containrar och olika sopstationer är platser som lätt kan bli luktfria med ORS BioSystem.

Kontakta oss 

ORS BIoSystem Luktkontroll i avfallsrum

Vi hjälper dig även med:

Bioteria hjälper till med projektering

Planering, utredning och rådgivning

Planering, utredning och rådgivning Idag har vi högt ställda krav på en väl fungerande källsortering, både från samhället men även från de som vistas i lokalen. /../

miljöhus biobod

Bygga miljöhus

Vi hjälper dig från planering till färdigt miljöhus Brist på utrymme, tidspress eller t o m ekonomisk begränsning är vanliga problem när ett avfallsutrymme ska /../

drift och underhåll

Drift och underhåll

Drift och underhåll av avfallsrum och miljöhus med ORS BioSystem När ett ORS BioSystem är installerat och driftsatt tar Bioteria över funktionsansvaret. Ett skräddarsytt serviceprogram kommer regelbudet /../