Avfallsteknik

drift och underhåll

Drift och underhåll av avfallsrum med ORS BioSystem

När ett ORS BioSystem är installerat och driftsatt tar Bioteria över funktionsansvaret. Ett skräddarsytt serviceprogram kommer regelbudet genomföras av utbildad BioMaintenance-tekniker. Detta för att ditt avfallsrum ska fungera problemfritt och utan några luktproblem.

Du väljer i vilken utsträckning du vill ha hjälp!

Bioteria erbjuder:

ORS BioMaintenance Program I

Med ett ORS BioMaintenance Program I (MPI) utför Bioteria kontinuerlig service och underhållsarbet för att säkerställa funktion och den biologiska processen. Den biologiska produkten faktureras löpande.

Antal servicebesök per år är behovsanpassat för att säkerställa varje enskild anläggnings funktion. Antal besök för en normal anläggning är upp till 4 besök per år.

Bioteria ansvarar för att löpande kontrollera, leverera, fylla på och justera den biologiska produkten. Åtgång av biologisk produkt är anpassat utifrån antalet fraktioner.

Servicebesök dokumenteras i en elektronisk servicerapport som finns tillgänglig för beställaren på Bioterias hemsida.

Läs mer

ORS BioMaintenance Program II

Med ett ORS BioMaintenance Program II (MPII) utför Bioteria kontinuerlig service och underhåll för att säkerställa funktion och den biologiska processen. Den biologiska produkten ingår.

Antal servicebesök per år är behovsanpassat för att säkerställa varje enskild anläggnings funktion. Antal besök för en normal anläggning är upp till 4 besök per år.

Bioteria ansvarar för att löpande kontrollera, leverera, fylla på och justera den biologiska produkten. Åtgång av biologisk produkt är anpassat utifrån antalet fraktioner.

Servicebesök dokumenteras i en elektronisk servicerapport som finns tillgänglig för beställaren på Bioterias hemsida.

Läs mer

ORS BIoSystem Luktkontroll i avfallsrum

Varför drift och underhåll av ORS BioSystem

ORS BIoSystem Luktkontroll i avfallsrum

ORS BioMaintenance Program är ett komplett drift- och underhållsprogram för luktkontroll i soprum, avfallsstationer och utrymmen för källsortering. Tekniker från Bioteria utför regelbundna servicebesök med långsiktig uppföljning – samt åtgärdar eventuella störningar innan de hinner växa till problem.

Detta innebär att Bioteria garanterar funktionen även bortom installation och driftsättning. För våra kunder innebär det trygghet, kontroll samt omsorg om sin investering.

Läs mer om vårt drift och underhållsprogram

Drift och underhåll

Vi hjälper dig även med:

Bioteria hjälper till med projektering

Planering, utredning och rådgivning

Planering, utredning och rådgivning Idag har vi högt ställda krav på en väl fungerande källsortering, både från samhället men även från de som vistas i lokalen. /../

miljöhus biobod

Bygga miljöhus

Vi hjälper dig från planering till färdigt miljöhus Brist på utrymme, tidspress eller t o m ekonomisk begränsning är vanliga problem när ett avfallsutrymme ska /../

Bioterias tjänster

Installation och driftsättning

Installation och driftsättning av biologisk luktkontroll Ett avfallsrum utrustad med Bioterias biologiska luktkontroll är hygieniskt och luktfritt. En förskola eller ett äldreboende lider ofta av /../