Avfallsteknik

drift och underhåll

Drift och underhåll av avfallsrum och miljöhus med ORS BioSystem

När ett ORS BioSystem är installerat och driftsatt tar Bioteria över funktionsansvaret. Ett skräddarsytt serviceprogram kommer regelbudet genomföras av utbildad tekniker. Detta för att ditt avfallsrum ska fungera problemfritt och utan några luktproblem. I tjänsten kan du även lägga till regelbunden probiotisk rengöring för att ditt avfallsrum ska fortsätta vara hygieniskt och trivsamt.

Du väljer i vilken utsträckning du vill ha hjälp!

Bioteria erbjuder:

ORS BioMaintenance Program I

Med ett ORS BioMaintenance Program I (MPI) utför Bioteria kontinuerlig service och underhållsarbet för att säkerställa funktion och den biologiska processen. Den biologiska produkten faktureras löpande.

Antal servicebesök per år är behovsanpassat för att säkerställa varje enskild anläggnings funktion. Antal besök för en normal anläggning är upp till 4 besök per år.

Bioteria ansvarar för att löpande kontrollera, leverera, fylla på och justera den biologiska produkten. Åtgång av biologisk produkt är anpassat utifrån antalet fraktioner.

Servicebesök dokumenteras i en elektronisk servicerapport som finns tillgänglig för beställaren på Bioterias hemsida.

Läs mer

För hygieniska och trivsamma avfallsrum

Som kund till Bioteria har du möjlighet att utöka ditt ORS BioMaintenance Program med löpande probiotisk rengöring av din Biobod eller avfallsrum. Det innebär att Bioterias utbildade tekniker genomför en professionell probiotisk rengöring i samband med drift- och underhållsarbeten. Med löpande probiotisk rengöring får du en hög hygienisk standard och trivsam arbetsmiljö. 

Probiotisk rengöring innebär rengöring med en levande bakteriekultur. Den biologiska metoden ersätter kemisk rengöringsmedel – men metoden har flera, och dessutom unika fördelar.

Läs mer

ORS BIoSystem Luktkontroll i avfallsrum

Drift och underhåll

ORS BIoSystem Luktkontroll i avfallsrum

ORS BioMaintenance Program är ett komplett drift- och underhållsprogram för luktkontroll i soprum, avfallsstationer och utrymmen för källsortering.

Vi vet att all teknik kräver omsorg för att fungera över tid utan onödiga driftstörningar. Därför tar vi ansvar för att ORS BioSystem alltid fungerar och att ditt avfallsrum alltid är hygieniskt och luktfritt. ORS BioMaintenance Program är ett skräddarsytt drift- och underhållsprogram som regelbundet genomförs av Bioterias utbildade tekniker. Det ger dig trygghet, kontroll samt en omsorg om din investering.

Läs mer om vårt drift och underhållsprogram

Drift och underhåll

Löpande probiotisk rengöring för hygieniska avfallsrum

Bioterias Biobod interiör

Probiotisk rengöring innebär rengöring med en levande bakteriekultur. Den biologiska metoden ersätter kemisk rengöringsmedel – men metoden har flera, och dessutom unika fördelar.

Rengöring och luktborttagning

Bakterierna som används i Bioterias produkter är utvalda för sin effektiva förmåga att bryta ner fett och ta bort svåra lukter. När fettet bryts ner finns inget bindemedel för smutsen att fastna i vilket skapar en mer lättstädat yta. 

Ersätter kemikalier

I stället för att utplåna allt liv, vilket sker vid användning av kemikalier, så sker ett byte av bakterier. Ett tillfälligt tomrum fylls nämligen snabbt igen av oönskade bakterier som råkar finnas i omgivningen. När bakterierna i biotekniska städprodukter sprids över en yta upptar dessa utrymmet och bildar en aktiv, skyddande biofilm som hindrar återkolonisering för andra bakterier. Den städade ytan förblir på så vis ren och hygienisk under en betydligt längre tid.

En skyddande biofilm av allierade städbakterier

De gynnsamma bakterierna rengör grundligt och på djupet. De är aktiva nere i porösa material, i sprickor, i springor och i svåråtkomliga vrår. De når in överallt, blir kvar och fortsätter att förbruka fett och organiskt material långt efter att städningen är avslutad. 

Miljövänligt och säkert

Bakterier som används för luktkontroll och fettnedbrytning är väl kartlagda. De kräver inga skyddsåtgärder och är ofarliga för människor, material och miljö. 

Vi hjälper dig även med:

Bioteria hjälper till med projektering

Planering, utredning och rådgivning

Planering, utredning och rådgivning Idag har vi högt ställda krav på en väl fungerande källsortering, både från samhället men även från de som vistas i lokalen. /../

miljöhus biobod

Bygga miljöhus

Vi hjälper dig från planering till färdigt miljöhus Brist på utrymme, tidspress eller t o m ekonomisk begränsning är vanliga problem när ett avfallsutrymme ska /../

Bioterias tjänster

Installation och driftsättning

Installation och driftsättning av biologisk luktkontroll Ett avfallsrum utrustad med Bioterias biologiska luktkontroll är hygieniskt och luktfritt. En förskola eller ett äldreboende lider ofta av /../