Avfallsteknik

miljöhus biobod

Vi hjälper dig från planering till färdigt miljöhus

Brist på utrymme, tidspress eller t o m ekonomisk begränsning är vanliga problem när ett avfallsutrymme ska byggas. Vi hjälper dig genom hela kedjan från nulägesanalys till färdig lösning.

Vi förenklar processen genom gediget kunnande och stor erfarenhet.

Uppförandet av ett miljöhus kan snabbt utvecklas till en komplicerad och kostsam affär. Dels krävs tillstånd från kommunen och hänsyn till rådande lagar, förordningar och regler. Dels krävs samordnade insatser från ett flertal olika yrkesgrupper – såsom konsulter, arkitekter, byggherrar och underentreprenörer.

Bioteria underlättar processen för privata och kommunala fastighetsägare och beställare som snabbt vill se ett miljöhus på plats, utan att behöva sätta sig in i formella krav eller anlita flera olika aktörer. Bioteria tar över ansvaret för projektet, från planeringsstadiet till färdigställt miljöhus – och vi tar därefter över ansvaret för dess funktion och luktkontroll.

Bioterias Biobod uppfyller samtliga krav på hållbarhet, miljö- och kretsloppstänkande. Luktkontrollen sker biologiskt med hjälp av modern bioteknik.

Guide  Allt du bör känna till när du ska bygga miljöhus? Ladda ner

Bygglovshandlingar och dokumentation

Att bygga avfallsutrymmen kostar en hel del. Dels i form av rena investeringar men inte minst i tid. Bioteria tar hand om all hantering av   bygglovshandlingar, kontrollplaner och brandskyddsdokumentation. Detta leder till en snabb och effektiv process med låg investeringskostnad och kort leveranstid.

Kontakta oss 

Avfallsplanering, placering och dimensionering

Många faktorer spelar in när ett avfallsutrymme ska byggas. Hänsyn måste tas till verksamhetens inriktning, antal portioner som serveras och inte minst arbetsmiljön. Utifrån en verksamhetsanalys planeras antalet fraktioner, logistik och placering av både Biobod och de enskilda kärlen.

Tömningsintervaller, hygien och arbetsmiljö är alltid i centrum för att uppnå en så kostnadseffektiv källsortering som möjligt.

Kontakta oss 

 

Montage och installation

Bioterias Biobod kräver ingen byggplatsetablering som kan störa verksamheten. Inom två veckor från beställning kan Bioboden stå klar. Installation av Bioterias biologiska luktkontroll, ORS BioSystem, monteras av utbildade tekniker.

Kontakta oss 

miljöhus biobod

5 viktiga råd när du bygger miljöhus!

Bygga Biobod

Miljömedvetenheten i Sverige är mycket hög och idén om hållbara kretslopp tilltalar de flesta. Avfall är inte längre bara ”sopor” som man gör sig av med – återvinning spar resurser och skonar miljön! Trängsel, smuts, och luktproblem kan dock snabbt nöta ner entusiasmen. Ett rent och fint avfallsutrymme ökar däremot lusten att källsortera.

Ett fristående avfallsutrymme förenklar livet för både boende och sophämtare, genom att lösa många av de problem som närmast utan undantag uppstår i föråldrade soprum.

1.Bygg bort trängsel, smuts och obehag!

Traditionella soprum är trånga och svåra att underhålla. Smuts ansamlas och otrevliga lukter uppstår lätt. Det uppmuntrar ingen att uppehålla sig där längre tid än det tar att snabbt slänga ifrån sig soppåsen! I ett modernt miljöhus med genomtänkt planlösning står det däremot snabbt klart att källsortering är en meningsfull aktivitet. Man kan mycket väl tänka sig att stanna till och göra en praktisk insats för miljön! Bygg därför rymligt, åtkomligt och överblickbart. Undvik otillgängliga smutsfällor och förenkla underhållet.

2.Bygg tillgängligt!

Avfallsutrymmen inne i fastigheter – i synnerhet äldre fastigheter – är ofta svårtillgänliga platser med tunga dörrrar! Det känns besvärlig att gå dit och det skapar en tung och påfrestande arbetsmiljö för sophämtare. Ett välplanerat, fristående miljöhus kan göras betydligt mer lättillängligt för både boende och sophämtare. Placera det helst av allt på en plats med tillfart för sopbilar.

3.Förbered för utvecklingen mot ett än mer hållbart samhälle!

Allt fler avfallsslag behöver egna kärl när allt fler material kan återvinnas. Ett miljöhus eller källsorteringshus fungerar som en liten återvinningscentral med möjlighet att sortera i många olika fraktioner. När man bygger sitt miljöhus bör man tänka på att ha framförhållning: ännu fler fraktioner kan behövs i framtiden.

4.Bekämpa luktproblemen redan innan de uppstår!

Organiskt avfall – matrester, komposterbart, slattar i diverse förpackningar, använda blöjor – börjar genast brytas ner av mikroorganismer. Detta resulterar snabbt i ”lukten av sopor”. Kemikalier och ozon är vanliga sätt att bekämpa lukt. Andra är parfymer eller kylaggregat. Samtliga dessa metoder kan ersättas med miljövänlig bioteknik.

5.Bygg hållbart!

När hållbarhet och miljö står i centrum bör givetvis även byggnaden där miljöarbetet utförs vara hållbar! Säkerställ att ingående material är miljövänligt och hållbart producerade – samt att materialen är återvinningsbara och så underhållsfria som möjligt för att minska kemikalieanvändningen.

 

Behöver du hjälp med att bygga miljöhus?

Kontakta oss

Vi hjälper dig även med:

Bioteria hjälper till med projektering

Planering, utredning och rådgivning

Planering, utredning och rådgivning Idag har vi högt ställda krav på en väl fungerande källsortering, både från samhället men även från de som vistas i lokalen. /../

Bioterias tjänster

Installation och driftsättning

Installation och driftsättning av biologisk luktkontroll Ett avfallsrum utrustad med Bioterias biologiska luktkontroll är hygieniskt och luktfritt. En förskola eller ett äldreboende lider ofta av /../

drift och underhåll

Drift och underhåll

Drift och underhåll av avfallsrum och miljöhus med ORS BioSystem När ett ORS BioSystem är installerat och driftsatt tar Bioteria över funktionsansvaret. Ett skräddarsytt serviceprogram kommer regelbudet /../