Våra tjänster

Luktkontroll i avfallsrum och soprum

Våra tjänster inom avfallsteknik

Bioteria hjälper fastighetsägare och verksamhetsutövare att övergå till miljövänlig och lönsam bioteknik. Vi utreder behoven, föreslår en effektiv lösning samt bygger och färdigställer fristående miljöhus för källsortering. Biologisk luktkontroll sker med hjälp av ORS BioSystem, som installeras och driftas av Bioterias tekniker.

Vi erbjuder:

Bioteria hjälper till med projektering

Planering, utredning och rådgivning

Planering, utredning och rådgivning Idag har vi högt ställda krav på en väl fungerande källsortering, både från samhället men även från de som vistas i lokalen. /../

miljöhus biobod

Bygga miljöhus

Vi hjälper dig från planering till färdigt miljöhus Brist på utrymme, tidspress eller t o m ekonomisk begränsning är vanliga problem när ett avfallsutrymme ska /../

Bioterias tjänster

Installation och driftsättning

Installation och driftsättning av biologisk luktkontroll Ett avfallsrum utrustad med Bioterias biologiska luktkontroll är hygieniskt och luktfritt. En förskola eller ett äldreboende lider ofta av /../

drift och underhåll

Drift och underhåll

Drift och underhåll av avfallsrum och miljöhus med ORS BioSystem När ett ORS BioSystem är installerat och driftsatt tar Bioteria över funktionsansvaret. Ett skräddarsytt serviceprogram kommer regelbudet /../