Storköksventilation

Bioteria hjälper till med projektering

Projektering och dimensionering

Vid projekteringen läggs grunden för en lyckad installation. En väl fungerande köksventilation har låg ljudnivå och förhindrar spridning av matos och fukt. Även fettet måste effektivt stoppas. Vi hjälper dig med ditt projekt så du får en så effektiv köksventilation som möjligt som möjliggör värmeåtervinning och minskar risken för brand!

Bioteria erbjuder

Dimensionering

Dimensionering är grunden för en effektiv och energisnål ventilation. En rätt dimensionerad ventilation klarar att effektivt evakuera matos, fukt, fett och värme. Dessutom måste den evakuerade luften ersättas med ny – utan att skapa buller eller drag.

Bioterias produktspecialister hjälper dig med dimensionering av både kåpor och VENT BioSystem

Kontakta oss 

Beräkna tryckfall

Om man inte har ett tillräckligt undertryck i köket kan man inte säkerställa att stekoset förs bort. Det krävs för att man ska kunna återvinna det mesta av värmeinnehållet i frånluften sett ur energisynpunkt. Bioteria hjälper dig att beräkna tryckfall.

Kontakta oss 

Beräkna ljudnivåer

Ventilationens syfte är att evakuera orenad luft och värme. När den evakuerade luften ersättas med ny kan lätt buller uppstå. Bioteria hjälper till att beräkna ljudnivåer för att minska risken för buller som lätt kan leda till arbetsmiljöproblem.

Kontakta oss 

ventilationskanal

Vi hjälper dig även med:

ventilation

Installation och driftsättning

Installation och driftsättning av kåpor, filterhus och fettreduceringssystem Bioterias fettreduceringssystem installeras alltid av Bioterias utbildade tekniker. Men vi hjälper även till att installera kåpor och /../

drift och underhåll

Drift och underhåll

Drift och underhåll av fettreduceringssystem för storköksventilationen En storköksventilation som är utrustad med Bioterias fettreduceringssystem – VENT BioSystem – har Bioteria fullt funktionsansvar. Ett skräddarsytt serviceprogram /../