Våra tjänster

Ventilationskåpa BioHood

Våra tjänster inom storköksventilation

Bioteria hjälper fastighetsägare och verksamhetsutövare att övergå till miljövänlig och lönsam bioteknik. Vi utreder behoven och föreslår en effektiv lösning som kraftigt reducerar mängden ansamlat fett i imkanaler, kökskåpor, värmeväxlare och köksfilter. Biologisk fettreducering sker med hjälp av VENT BioSystem, som installeras och driftas av Bioterias tekniker.

Vi erbjuder:

Bioteria hjälper till med projektering

Projektering och dimensionering

Projektering och dimensionering Vid projekteringen läggs grunden för en lyckad installation. En väl fungerande köksventilation har låg ljudnivå och förhindrar spridning av matos och fukt. /../

ventilation

Installation och driftsättning

Installation och driftsättning av kåpor, filterhus och fettreduceringssystem Bioterias fettreduceringssystem installeras alltid av Bioterias utbildade tekniker. Men vi hjälper även till att installera kåpor och /../

drift och underhåll

Drift och underhåll

Drift och underhåll av fettreduceringssystem för storköksventilationen En storköksventilation som är utrustad med Bioterias fettreduceringssystem – VENT BioSystem – har Bioteria fullt funktionsansvar. Ett skräddarsytt serviceprogram /../