Bioterias tjänster

Bioteria håller utbildning

Utbildning

Fett är ett kostsamt problem och en stor utmaning på samhällsnivå. Våra fettutbildningar syftar till att sprida kunskap om fettproblemet och dess ofta underskattade betydelse och omfattning. Vi håller många fettutbildningar för kommunala tjänstemän inom alla de områden som berörs av fettproblemet – i synnerhet vatten och avlopp, miljö, hälsa och stadsbyggnad.

VVS-konsulter, byggtekniska konsulter och byggentreprenörer har en nyckelroll när nya byggnader uppförs och verksamheter planeras. När deras kunskap om fett ökar, minskar risken för felprojekteringar. Våra fettutbildningar riktade till konsulter underlättar deras arbete med att hålla sig à jour med teknikutvecklingen.

Eftersom ett stort ansvar för fungerande fettavskiljning även vilar på fastighetsägare och verksamhetsutövare erbjuder vi fettutbildningar som informerar dem om både fettproblemet och om deras rättigheter och skyldigheter.

Våra utbildningar

Bioterias Fettutbildning

Syftet med utbildningen är att få kunskap kring fettproblematiken i ledningsnätet, minska kostsamma misstag och undvika driftstörningar. Bioterias fettutbildning är ett utmärkt sätt att skapa samsyn mellan olika aktörers ansvarsområden för fungerande fettavskiljning från vs konsulter, entreprenörer till fastighetsägare och verksamhetsutövare.

  • Varför fett är ett miljö- och samhällsproblem
  • Varför fettavskiljare
  • SSEN-1825
  • Projektering och dimensionering
  • Vad innebär drift- och underhåll
  • Olika aktörers ansvar för fungerande fettavskiljning

Anpassad utbildning

En betydande del av Bioterias verksamhet utgörs av kunskapsdelning och utbildning och vi anpassar gärna våra utbildningar efter kundens behov.

Bioteria har stor erfarenhet av långsiktigt samarbete med kommuner och fastighetsbolag. Detta har givit oss en unik överblick över de beslutsprocesser som måste föregå en framgångsrik, storskalig övergång till bioteknik. Vi är medvetna om vikten av samverkan mellan olika myndigheter och andra berörda och kan bistå med vägledning under projektets gång.

Niklas Axelsson, VD och grundare av Bioteria – en populär föreläsare

Niklas historia börjar när han som 16-åring åker till USA för att bli hockeymålvaktsproffs men kom hem med en examen i Biologi som blev avgörande för bildandet av Bioteria. Under Bioterias resa har Niklas fått stor erfarenhet av att bygga ett framgångsrikt företag, att stå för en ny teknik på en omogen marknad och utmanat gamla strukturer och tankesätt.

Niklas föreläser inom:

  • Entreprenörskap
  • Att bygga framgångsrika företag
  • Att bygga stark företagskulter
  • Innovation och teknikskiften
bioteria håller utbildning
Niklas Axelsson VD Bioteria

Niklas Axelsson, VD och grundare av Bioteria – en populär föreläsare

Niklas historia börjar när han som 16-åring åker till USA för att bli hockeymålvaktsproffs men kom hem med en examen i biologi – vilket blev avgörande för bildandet av Bioteria. Under Bioterias resa har Niklas fått stor erfarenhet av att bygga ett framgångsrikt företag, att stå för en ny teknik på en omogen marknad och att utmana gamla strukturer och tankesätt.

Niklas blev prisad under The Serendipity Challenge Sweden 2014 – en tävling för entreprenörsledda bolag i tillväxtfas. Tävlingen riktar sig till bolag som bygger på en unik innovation eller affärsidé med potential att kommersialisera produkter eller tjänster på den globala marknaden.

Niklas har även uppmärksammats för den goda företagskultur han byggt upp på Bioteria genom att nomineras till Årets VD.

I boken Lycklig lönsamhet används Bioteria som ett av 5 goda exempel på företag som lyckats bygga stark företagskultur och starka värderingar i praktiken.

Niklas erfarenheter och framgångar inom idrottsvärlden, av innovativa lösningar och av framgångsrikt företagsbyggande har gjort honom till en populär föreläsare.

Vi hjälper dig även med:

Bioteria driftar fettavskiljare

Utredning och rådgivning

Utredning och rådgivning Bioteria erbjuder expertkunskap kring lukt- och fettproblem, samt hur dessa bäst kan undvikas i befintlig och framtida verksamhet. Som kunskapspartner hjälper vi /../

Bioteria hjälper till med projektering

Projektering

Projektering av fettavskiljare Vid projekteringen läggs grunden för en lyckad installation av rätt fettavskiljare på rätt plats. På det här stadiet fattas en mängd beslut /../

Bioterias tjänster

Installation och entreprenad

Installation och entreprenad Eftersom fettavskiljaren helt förlitar sig på fysikens lagar kan funktionen kraftigt försämras om den rubbas ur sitt läge. En korrekt installation är /../

drift och underhåll

Drift och underhåll

Drift och underhåll av fettavskiljare med GOR BioSystem När en fettavskiljare med GOR BioSystem är installerad och driftsatt tar Bioteria över funktionsansvaret. Ett skräddarsytt serviceprogram kommer regelbudet /../