Fettavskiljare

Bioterias tjänster

Installation och entreprenad

Eftersom fettavskiljaren helt förlitar sig på fysikens lagar kan funktionen kraftigt försämras om den rubbas ur sitt läge. En korrekt installation är av största vikt för att fettaskiljaren ska kunna fungera. Bioteria hjälper dig med stora och små installationer i olika entreprenadsformer.

Bioteria erbjuder

Installation och driftsättning av fettavskiljare

Eftersom fettavskiljaren helt förlitar sig på fysikens lagar kan funktionen kraftigt försämras om den rubbas ur sitt läge. En fettavskiljare måste stå plant – i våg – på en hård eller hårdgjord yta. Om fettavskiljaren lutar eller förflyttar sig i något led förändras vattengången. Om vattnet tar fel väg i fettavskiljaren kan den helt upphöra att fungera. Bioteria har lång erfarenhet av installationer av fettavskiljare.

Kontakta oss

Installation och driftsättning av GOR BioSystem

Genom att installera GOR BioSystem i en traditionell fettavskiljare får du en effektiv fettnedbrytning direkt i fettavskiljaren. På så vis kan en traditionell fettavskiljare uppgraderas och du får färre tömningsintervaller och skonar både miljön och plånboken. Bioterias utbildade tekniker kan installera och driftsätta GOR BioSystem i samtliga fettavskiljare.

Kontakta oss

Olika entreprenadformer

Bioteria genomför regelbundet olika entreprenörsformer. Vid totalentreprenad tar Bioteria ansvar för projektering, upphandling och samordning med hänsyn till de lagar, riktlinjer och byggnadstekniska regler som gäller.

Kontakta oss

Bioterias tjänster

Rätt förutsättningar för en lyckad installation av fettavskiljare

Bioterias tjänster

Att tänka på inför en installation av fettavskiljare

Det projekteringsarbete som föregår installationen utmynnar i ett projekteringsunderlag, där bland annat förutsättningarna för installationen klargörs. Säkerställ att projekteringsunderlaget är i överensstämmelse med ritningar och faktiska förhållanden i byggnad och mark. Kontrollera särskilt att rörledningar – för avluftning, avlopp, larm och biosystem – finns på rätt plats och kan dras som avsett. Säkerställ att projekteringsunderlaget tar hänsyn till väl kända faktorer som ofta orsakar problem. Bland dessa typiska ”svaga länkar” återfinns framför allt felaktiga anslutningar till ventilation och avlopp, oisolerade avluftningsledningar dragna utanpå fastigheten, långa rörledningar från källan till fettutsläppet fram till fettavskiljaren samt pumpkammare placerade uppströms fettavskiljaren.

Förbered för eventuella tillbehör som ska installeras samtidigt med fettavskiljaren – såsom spolbrunn, provtagningsbrunn eller pumpkammare. Och glöm inte att följa kommunens riktlinjer.

Behöver du hjälp med installationen?

Kontakta oss

Vi hjälper dig även med:

Bioteria driftar fettavskiljare

Utredning och rådgivning

Utredning och rådgivning Bioteria erbjuder expertkunskap kring lukt- och fettproblem, samt hur dessa bäst kan undvikas i befintlig och framtida verksamhet. Som kunskapspartner hjälper vi /../

Bioteria hjälper till med projektering

Projektering

Projektering av fettavskiljare Vid projekteringen läggs grunden för en lyckad installation av rätt fettavskiljare på rätt plats. På det här stadiet fattas en mängd beslut /../

drift och underhåll

Drift och underhåll

Drift och underhåll av fettavskiljare med GOR BioSystem När en fettavskiljare med GOR BioSystem är installerad och driftsatt tar Bioteria över funktionsansvaret. Ett skräddarsytt serviceprogram kommer regelbudet /../

Bioteria håller utbildning

Utbildning

Utbildning Fett är ett kostsamt problem och en stor utmaning på samhällsnivå. Våra fettutbildningar syftar till att sprida kunskap om fettproblemet och dess ofta underskattade /../