Fettavskiljare

Bioterias tjänster

Installation och entreprenad

Eftersom fettavskiljaren helt förlitar sig på fysikens lagar kan funktionen kraftigt försämras om den rubbas ur sitt läge. En korrekt installation är av största vikt för att fettaskiljaren ska kunna fungera. Bioteria hjälper dig med stora och små installationer i olika entreprenadsformer.

Bioteria erbjuder

Installation och driftsättning av fettavskiljare

En fettavskiljare har en enda funktion: att avskilja fett ur avloppsvatten, och för detta är den optimalt konstruerad. Men minst lika viktigt är hur fettavskiljaren installeras. För att den gravimetriska funktionen ska upprätthållas måste den stå plant – och förbli i orubbat läge. För att undvika framtida problem måste fettavskiljaren anslutas korrekt till fastighetens övriga infrastruktur; el, avlopp och ventilation.

Bioteria har lång erfarenhet av installationer av fettavskiljare.

Kontakta oss!

Installation och driftsättning av GOR BioSystem

Genom att installera GOR BioSystem i en traditionell fettavskiljare får du en effektiv fettnedbrytning direkt i fettavskiljaren. På så vis kan en traditionell fettavskiljare uppgraderas och du får färre tömningsintervaller och skonar både miljön och plånboken. Bioterias utbildade tekniker kan installera och driftsätta GOR BioSystem i samtliga fettavskiljare.

Kontakta oss

Olika entreprenadformer

Bioteria genomför regelbundet olika entreprenörsformer. Vid totalentreprenad tar Bioteria ansvar för projektering, upphandling och samordning med hänsyn till de lagar, riktlinjer och byggnadstekniska regler som gäller.

Kontakta oss

Bioterias tjänster

Vi erbjuder trygghet från start till mål!

Bioterias tjänster

Vi på Bioteria ser gärna till så att våra kunder slipper fundera på fettavskiljning och avloppsvattenbehandling. Istället erbjuder vi en helhetslösning, där vi åtar oss både tankearbetet och det praktiska ansvaret för varje enskild del – från planering, projektering och arbetsinsatser på plats till installation, driftsättning och löpande underhåll.

Ju större arbete, desto större är behovet av samordning, överblick och garanterad kvalitet i varje steg. Det mesta brukar dessutom bli enklare och smidigare ju färre som är inblandade. Eftersom vi har det övergripande ansvaret över hela processen kan vi effektivt utnyttja tiden och hålla nere kostnaderna.

Vi brukar tala om Hängrännan – vår arbetsmodell. Den illustrerar hur vi är närvarande genom kundens hela projekt och kan bistå med kunskap och erfarenhet i varje moment. Det åligger dessutom oss att lösa de problem som eventuellt uppkommer längs vägen.

Bioterias affärsmodell

Vi hjälper dig genom hela värdekedjan:

Kontakta oss!

Vi hjälper dig även med:

Bioteria driftar fettavskiljare

Utredning och rådgivning

Utredning och rådgivning Bioteria erbjuder expertkunskap kring lukt- och fettproblem, samt hur dessa bäst kan undvikas i befintlig och framtida verksamhet. Som kunskapspartner hjälper vi /../

Bioteria hjälper till med projektering

Projektering

Projektering av fettavskiljare Vid projekteringen läggs grunden för en lyckad installation av rätt fettavskiljare på rätt plats. På det här stadiet fattas en mängd beslut /../

drift och underhåll

Drift och underhåll

Drift och underhåll av fettavskiljare med GOR BioSystem När en fettavskiljare med GOR BioSystem är installerad och driftsatt tar Bioteria över funktionsansvaret. Ett skräddarsytt serviceprogram kommer regelbudet /../

Bioteria håller utbildning

Utbildning

Utbildning Fett är ett kostsamt problem och en stor utmaning på samhällsnivå. Våra fettutbildningar syftar till att sprida kunskap om fettproblemet och dess ofta underskattade /../