Våra tjänster

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Våra tjänster inom fettavskiljning

Bioteria hjälper fastighetsägare och verksamhetsutövare att övergå till miljövänlig och lönsam bioteknik. Vi utreder behoven och föreslår en effektiv lösning som kraftigt reducerar tömningsbehovet, åtgärdar driftsproblem och förhindrar uppkomsten av dålig lukt. Biologisk avloppsvattenbehandling sker med hjälp av GOR BioSystem, som installeras och driftas av Bioterias tekniker.

Vi erbjuder:

Bioteria driftar fettavskiljare

Utredning och rådgivning

Utredning och rådgivning Bioteria erbjuder expertkunskap kring lukt- och fettproblem, samt hur dessa bäst kan undvikas i befintlig och framtida verksamhet. Som kunskapspartner hjälper vi /../

Bioteria hjälper till med projektering

Projektering

Projektering av fettavskiljare Vid projekteringen läggs grunden för en lyckad installation av rätt fettavskiljare på rätt plats. På det här stadiet fattas en mängd beslut /../

Bioterias tjänster

Installation och entreprenad

Installation och entreprenad Eftersom fettavskiljaren helt förlitar sig på fysikens lagar kan funktionen kraftigt försämras om den rubbas ur sitt läge. En korrekt installation är /../

drift och underhåll

Drift och underhåll

Drift och underhåll av fettavskiljare med GOR BioSystem När en fettavskiljare med GOR BioSystem är installerad och driftsatt tar Bioteria över funktionsansvaret. Ett skräddarsytt serviceprogram kommer regelbudet /../

Bioteria håller utbildning

Utbildning

Utbildning Fett är ett kostsamt problem och en stor utmaning på samhällsnivå. Våra fettutbildningar syftar till att sprida kunskap om fettproblemet och dess ofta underskattade /../