Våra tjänster

Vatten rinner ur avloppsrör

Bioteria konstruerar och driftsätter små till medelstora reningsverk med kapacitet att rena avloppsvattnet från upp till 450 personer.

Våra tjänster inom reningsverk

Bioteria konstruerar och driftsätter små till medelstora reningsverk med kapacitet att rena avloppsvattnet från upp till 450 personer. Med Bioterias reningsverk kan du möta dagens högt ställda krav och vi hjälper dig hela vägen från konsultation till drift och underhåll.

Bioteria erbjuder:

Utredning och rådgivning

Arbetet med att bygga ett reningsverk ska inte underskattas. Innan första spadtaget tas krävs en noggrann utredning av de lokala förhållandena, markens beskaffenhet, kommunens krav och riktlinjer samt framtida planerade byggprojekt. Vår utredning syftar till skapa de bästa förutsättningarna för en långsiktig och hållbar lösning.

Kontakta oss

Projektering

Vid projekteringen läggs grunden för en lyckad installation. På det här stadiet fattas en mängd beslut vars syfte är att säkerställa bästa möjliga funktion, minimera riskerna för driftstörningar och underlätta kommande års drift och underhåll. Vi hjälper dig med projekteringen av reningsverk.

Kontakta oss

Installation och entreprenad

Bioteria genomför regelbundet olika entreprenörsformer vid byggnation och installation av reningsverk. Vid totalentreprenad tar Bioteria ansvar för projektering, upphandling och samordning med hänsyn till de lagar, riktlinjer och byggnadstekniska regler som gäller. Vi utför olika typer av entreprenadsformer.

Kontakta oss

Drift och underhåll

Bioteria tar ansvar för reningsverkets drift och underhåll. Detta innebär att Bioteria garanterar en driftsäker verksamhet och utför regelbunden service. Bioterias reningsverk är uppkopplade mot Internet och står under ständig övervakning av en utbildad tekniker, som åtgärdar eventuella problem med mycket kort varsel. 

Kontakta oss

Vatten rinner ur avloppsrör

Ett reningsverk byggs

Vi hjälper dig genom hela kedjan

Ett reningsverk som renar spillvattnet från skolor, förskolor, bygdegårdar och boende på landsbygden. Det är ett stort och omfattande projekt.

Det första steget för Bioteria är att reda ut hur befintlig infrastruktur ser ut under mark – och fastslå vad som kommer att behöva åtgärdas.

Eftersom den slutliga recipienten är den omgivande naturen ställs mycket höga krav på effektiv rening.

Genom att Bioteria står för kontinuerlig drift och underhåll kan verksamhetsutövarna tryggt förlita sig på att driftstörningar och problem omedelbart uppmärksammas och åtgärdas.

 

Vill du ha hjälp att bygga reningsverk?

Kontakta oss