Våra tjänster

pumpkammare

Våra avloppslösningar åtgärdar fett- och luktproblem som uppstår lokalt, i golvbrunnar, pumpgropar och i utrymmen där fett och slam ansamlas.

Våra tjänster för avlopp

Våra avloppslösningar åtgärdar fett- och luktproblem som uppstår lokalt, i golvbrunnar, pumpgropar och i utrymmen där fett och slam ansamlas. Vi utreder behovet på plats – ofta i storköksmiljöer – och installerar våra BCA BioSystem där de gör mest nytta. Ett BCA BioSystem innebär effektiv nedbrytning och luktbekämpning samtidigt som ledningar hålls rena.

Vi erbjuder:

Utredning och rådgivning

Orsaken till att problem uppstår kan vara många men symtomen ofta den samma – såsom lukt, stopp och dåliga vattenflöden. Genom åren har vi hjälpt många fastighetsägare att komma till rätta med både uppenbara och diffusa problem. Oavsett vilka utmaningar du har vill vi gärna dela med oss av den kunskap vi byggt upp.  

Kontakta oss

Installation och driftsättning

Utbildade tekniker från Bioteria installerar och driftsätter BCA BioSystem. Systemet programmeras utifrån verksamhetens behov.  

Kontakta oss

Drift och underhåll

Ett skräddarsytt serviceprogram kommer regelbudet genomföras av utbildad BioMaintenance Tekniker från Bioteria. Detta för att ditt anläggning ska fungera problemfritt och utan några driftstopp.

Läs mer

pumpkammare
Vatten rinner ur avloppsrör

Reningsverk

Bioteria konstruerar och driftsätter små till medelstora reningsverk med kapacitet att rena avloppsvattnet från upp till 450 personer.