Våra tjänster

Reningsverk för enskilda avlopp

Våra tjänster inom avloppsteknik

Oavsett om du ska bygga ett reningsverk eller har problem med dålig lukt från en golvbrunn kan det vara skönt med vägledning. Vi har lång erfarenhet av avloppsfrågor – stora som små! Och även en liten åtgärd kan lösa stora problem. Bioteria utreder behoven och föreslår en effektiv och specialanpassad lösning. Biologisk fettreducering sker med hjälp av GOR BioSystem eller SEPT BioSystem, som installeras och driftas av Bioterias tekniker.

Vi erbjuder:

Vatten rinner ur avloppsrör

Reningsverk

Bioteria konstruerar och driftsätter små till medelstora reningsverk med kapacitet att rena avloppsvattnet från upp till 450 personer.

pumpkammare

Avlopp

Våra avloppslösningar åtgärdar fett- och luktproblem som uppstår lokalt, i golvbrunnar, pumpgropar och i utrymmen där fett och slam ansamlas.