Tjänster

Bioteria hjälper till med projektering

En kunskapspartner

Med hängrännan som arbetsmodell kan Bioteria erbjuda en gedigen kunskap om hela värdekedjan. Samtliga detaljer genom hela processen har utarbetats och förfinats i nära samarbete med kunden.

Vi utvecklar våra egna lösningar och tar ansvar för resultatet från projekteringen till installationen – och därutöver. Genom vårt program för drift- och underhåll är vi kontinuerligt närvarande. Vi ser vad som fungerar och det åligger oss att lösa de problem som uppkommer. Därför kan Bioteria erbjuda tjänster vid ny- till och ombyggnationer samt bistå med utredning och rådgivning.

Det här kan vi erbjuda

Reningsverk för enskilda avlopp

Avloppsteknik

Våra tjänster inom avloppsteknik Oavsett om du ska bygga ett reningsverk eller har problem med dålig lukt från en golvbrunn kan det vara skönt med /../

Betäckning till Bioterias fettavskiljare

Fettavskiljning

Våra tjänster inom fettavskiljning Bioteria hjälper fastighetsägare och verksamhetsutövare att övergå till miljövänlig och lönsam bioteknik. Vi utreder behoven och föreslår en effektiv lösning som /../

Luktkontroll i avfallsrum och soprum

Avfallsteknik

Våra tjänster inom avfallsteknik Bioteria hjälper fastighetsägare och verksamhetsutövare att övergå till miljövänlig och lönsam bioteknik. Vi utreder behoven, föreslår en effektiv lösning samt bygger /../

Ventilationskåpa BioHood

Storköksventilation

Våra tjänster inom storköksventilation Bioteria hjälper fastighetsägare och verksamhetsutövare att övergå till miljövänlig och lönsam bioteknik. Vi utreder behoven och föreslår en effektiv lösning som /../