På våra fjällstationer är driftsäkerhet en nödvändighet. Med Bioteria helhetslösningar för fettavskiljare och reningsverk så har vi fått en kunskaps- och driftpartner vi kan lita på. Ett samarbete med Bioteria känns tryggt och säkert.

Svensk Turistförening (STF)

Fettavskiljare på högsta nivå

Foto: Svensk Turistförening

STF äger och förvaltar ett tiotal fjällstationer från Grövelsjön i söder till Abisko i norr. De flesta ligger i väglöst landskap, men bedriver verksamheter som kan liknas vid en konferensanläggning. Fjällstationerna har samma behov av fettavskiljare och reningsverk som alla andra. I ett landskap utan vägar innebär det dock höga kostnader att uppnå de höga reningskrav som ställs och driftsäkerheten är A och O.

Utmaning

STF hade driftnedsatta reningsverk och fettavskiljare som orsakade många driftstörningar. Dessutom tömdes fettavskiljarna med helikopter vilket medförde stora löpande kostnader. Många fettavskiljare var också kraftigt underdimensionerade och felkonstruerade. Man kontaktade Bioteria för att höja driftsäkerheten och sänka driftkostnaderna.

Lösning

Bioteria kompletterade två av de befintliga fettavskiljarna på Abisko Fjällstation med GOR BioSystem och bytte ut övriga fettavskiljare till nya av modell BioFAM SL inklusive bioteknologisk rening. I Saltoloukta fjällstation installerades även ett minireningsverk med en unik bioteknologisk SBR teknik. Allt är naturligtvis uppkopplat och kan fjärrövervakas. Numera sköter Bioteria all drift på
anläggningarna. Bioteria är alltså med från projektering – tillverkning – installation – drift och underhåll.

Resultat

STF har med Bioteria som drift- och kunskapspartner minimerat sina driftproblem och har idag anläggningar som lever upp till gällande krav på rening och utsläpp. Samtidigt har man sänkt sina driftkostnader med över 80% och bidragit till en minskad miljöbelastning.

Ett exempel på det sistnämnda är att man på Saltoloukta fjällstation inte behövt tömma fettavskiljaren eller reningsverket med helikopter på över två år. Detta samtidigt som utsläppsvärdena från utgående avloppsvatten till och med överträffar naturvårdsverkets krav på hög skyddsnivå.

Fakta STF

STF äger och förvaltar fastigheter i några av Sveriges mest utsatta miljöer i de svenska fjällen. I verksamheten finns nära 400 vandrarhem, hotell, fjällstationer och fjällstugor i väglöst land. STF grundades 1885 och omfattar idag ca 300 000 medlemmar.

Mats Östfeldt

Vill du veta mer om projektet?

Mats Östfeldt
Bioteria
mats.ostfeldt@bioteria.se