Hur får man in en stor fettavskiljare i ett litet utrymme i en kulturellt värdefull fastighet där inget fick rivas eller förstöras?

Statens Fastighetsverk (SFV)

Kunglig bioteknik på Operahuset och Dramaten

Över hela Sverige finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer ägda av staten. Bakom varje fasad och i varje kulturlandskap döljer sig unika berättelser och kunskaper från tidigare generationers byggare och brukare. Tillsammans berättar husen och marken en del av vårt lands historia. Statens fastighetsverk (SFV) har till uppdrag att bevara och utveckla dessa fastigheter för framtida generationer.

SFV valde tidigt att satsa på Bioterias bioteknik till sina fettavskiljare i Operahuset och på Dramaten.

Utmaning

2002 var Café Opera i behov av en ny fettavskiljare. Det var ingen enkel eller ekonomiskt försvarbar utmaning men helt nödvändig. Många av SFVs fastigheter är skyddade och saknar ofta en naturlig plats för installation av fettavskiljare. Café Opera är en stor restaurang med många gäster. Då krävs det en fettavskiljare som klarar hög belastning. Alltså behöver den vara stor. Mycket stor.

Utrymmet som fanns till förfogande var oroväckande litet. När man installerade den dåvarande fettavskiljaren krävdes speciell tillåtelse för att få riva delar av ytterväggen och innerväggar för att genomföra installationen. Det skulle man inte få en gång till.

Utmaningen låg alltså i att få in en stor fettavskiljare i ett litet utrymme i en kulturellt värdefull fastighet där inget fick förstöras. Dessutom skulle den motsvara gällande krav (SSEN 1825) på storlek och konstruktion.

Lösning

Bioteria valde att bära in fettavskiljaren del för del och svetsa ihop den på plats. För att förhindra driftproblem med stopp och luktstörningar i en så känslig lokal valde SVF också att installera det biologiska reningssystemet; GOR BioSystem.

Resultat

Installationen gjordes till en bråkdel av den kostnad som andra leverantörer hade föreslagit. I nuläget, efter 10 år med Bioteria som driftpartner har fettavskiljaren inte orsakat någon luktstörning eller annat driftproblem.

Fakta

SFV förvaltar drygt 2 300 fastigheter med cirka 3 000 byggnader.Däribland ett stort antal slott, borgar, museer, teatrar och historiska försvarsanläggningar. SFV ansvarar även för landets drygt 300 statliga byggnadsminnen tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Fortifikationsverket och Sjöfartsverket.

Mats Östfeldt

Vill du veta mer om projektet?

Mats Östfeldt
Bioteria
mats.ostfeldt@bioteria.se