Ett urval av kunder:

Här följer ett urval av vår idag omfattande kundlista. Kunder som vi är mycket stolta och glada över att få samarbeta med. Vill du veta mer om något specifikt projekt, kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Jernhusen

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Jernhusen vill göra det enklare att resa kollektivt och att transportera gods med järnväg. Dessutom har det gjort en stor satsning på bioteknik i deras lokaler. Läs mer här

Telge Fastigheter

Telgefastigheter AB förvaltar skolor, förskolor och äldrevård i Södertälje kommun. Man var tidiga med att satsa på Bioterias koncept för storköket. Idag är Bioterias tre BioSystem för fettavskiljare, soprum och storköksventilation standard på alla anläggningar.

Med Bioterias BioSystem har man kunnat spara ca 50% driftkostnader och minskat sin miljöpåverkan med över 95% i och med lägre koldioxidutsläpp och färre transporter.

Statens FastighetsVerk

SFV förvaltar fastigheter ägda av staten och som oftast också har ett stort kulturhistoriskt värde. Några exempel är Dramaten, Operahuset (med Café Opera) och Nordiska Museet. Gemensamt för dessa byggnader, förutom sitt kulturhistoriska värde, är att de alla har restauranger som kräver fettavskiljare.

För att säkerställa driften av dessa fettavskiljare använder man Bioterias drift- och underhållsprogram och har därmed valt att installera Bioterias GOR BioSystem. Det var naturligt att vända sig till Bioteria när man behövde byta fettavskiljare på Café Opera. Bioterias lösning blev en specialkonstruerad fettavskiljare som tillverkades i delvis återvunnen härdplast.

IKEA

För de allra flesta är en shoppingresa till IKEA även förknippat med en matpaus. Det sker oftast i IKEAs egna restauranger vilket lett till att IKEA idag har flera av Sveriges största lunchrestauranger. Denna verksamhet ställer höga krav fettavskiljning avseende både funktion och driftsäkerhet.

IKEA har valt att satsa på Bioterias drift- och underhållsprogram. Med hjälp av det webbaserade kundsystemet finns alltid uppdaterad information om anläggningarnas status tillgänglig.

Ullna och Delsjö Golfbanor

Golfbanornas restauranger är oftast en fristående byggnad med själva banorna placerade runt omkring byggnaden. I och med det blir verksamheten utsatt för luktstörningar oavsett var man placerar fettavskiljaren. Vindriktningen varierar ju från dag till dag. Därför har Ullna och Delsjö Golfbanor valt att lösa sina luktstörningar med Bioterias GOR BioSystem. Samtidigt har man också sänkt
sina driftkostnader.

Svensk Turistförening

Svensk Turistförening (STF) äger och sköter driften av ett stort antal fjällstationer i den svenska fjällvärden. Anläggningarna är oftast svåråtkomliga och man har extremt höga krav på driftsäkerhet. Därför har STF valt att satsa på Bioterias egenutvecklade fettavskiljare BioFAM. Den är tillverkad av glasfiberarmerad härdplast och är speciellt framtagen med driftsäkerhet i fokus.


”Hängrännan – Ett helhetsgrepp”

hangrannan

På Bioteria bestämde vi oss tidigt för att ta kontroll och ansvara för hela kedjan från projektering via tillverkning till drift och underhåll. Vi kallar detta helhetskoncept för ”Hängrännan” i kontrast till ett stuprör som enbart fokuserar på ett delområde i taget. Det gör att du som kund, stor som liten alltid kan förvänta dig unik kompetens och unika lösningar oavsett var i processen du behöver hjälp.

Våra kunder

BroHof
Gastrikev atten
Ikea
Malarenergi
Norrkoping
Coor
Danderyds
Elitehotels
Eskilstuna
Tornberget
svenskturist
Stromstads
Statens
Sodexo
Sandviks
Lulea
ICA
futurum