Pumpstationer

Driftsäkra pumpstationer med biologisk rening

Fett och organiskt material som oundvikligt följer med avloppsvattnet är orsaken till de flesta problem som uppstår i pumpstationer. Fett sätter igen pumpar, stör styrutrustningen och inte minst skapar det en hel del luktproblem.

Bioterias pumpstationer med biologisk rening innebär att mikroorganismer kontinuerligt bryter ner organiskt material och fett direkt i pumpstationen. Detta är ett effektivt sätt att rena avloppsvattnet, motverka flytslam, lukt och flugbildning. Dessutom helt utan att använda kemikalier eller ozon. 

Vi erbjuder ett komplett sortiment med tankar, pumpar och biologiska fettreducerande system. Vi hjälper till genom hela processen, från projektering till drift och underhåll.

 

Fördelar med Bioterias pumpstationer

 

 

Konsultation och rådgivning

Vår erfarenhet och kompetens ger oss möjlighet att hjälpa våra kunder att identifiera och lösa problem i deras pumpstationer. Vi erbjuder en helhetssyn på problemen och arbetar för att hitta långsiktiga lösningar som är både miljö- och kostnadseffektiva. 

Vi kan hjälpa till med allt från att utvärdera pumpstationens nuvarande prestanda och hitta orsaker till igensättningar, till att utveckla och implementera åtgärder för att förhindra problem i framtiden. Vi hjälper gärna till med att optimera driftsäkerheten och minska underhållskostnader med hjälp av bioteknik. 

Tveka inte att kontakta någon av våra produktspecialister för konsultation och rådgivning. Tillsammans hittar vi alltid den bästa lösningen för just dina behov.

Läs mer

Projektering

Vi erbjuder projektering för både nya pumpstationer och renovering av befintliga pumpstationer. Vi kan hjälpa till med allt från utformning av pumpstationen, val av teknologier och utrustning, till projektering av el- och automatiseringssystem. Vi kan också hjälpa till med att utveckla underhållsplaner och förvaltningsplaner för att säkerställa att pumpstationen fungerar på bästa sätt under sin livslängd. Vi tar hänsyn till faktorer som kapacitet, miljökrav, regelverk, driftsäkerhet och kostnader för att säkerställa att pumpstationen är optimal. 

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder högkvalitativ projektering som överensstämmer med deras specifika krav och behov. Tack vare vår kompetens och erfarenhet kan vi hjälpa våra kunder att utveckla pumpstationer som är driftsäkra, kostnadseffektiva och uppfyller gällande regelverk. 

Läs mer

Drift och underhåll

Vi erbjuder ett drift och underhållsprogram för att säkerställa funktionen av biosystemet, styrsystemet för pumparna och underhålla pumparna för optimal funktion. Vårt team av erfarna tekniker och specialister arbetar tillsammans för att säkerställa att pumpstationen och biosystemet fungerar på bästa sätt. 

Programmet innefattar regelbundna servicebesök, besiktningar och underhåll, inklusive kontroll av biosystemet, styrsystemet för pumparna och pumparnas tillstånd. Vi kan hjälpa till med allt från att utföra små reparationer och underhåll, till att planera, projektera och utföra större reparationer och renoveringar genom våra samarbetspartners. Vi kan också hjälpa till med att utveckla underhållsplaner och förvaltningsplaner för att säkerställa att pumpstationen och biosystemet fungerar på bästa sätt under sin livslängd. 

Vi erbjuder våra kunder ett drift och underhållsprogram som säkerställer att pumpstationen och biosystemet fungerar på bästa sätt och minimerar risken för driftsstopp. 

Läs mer

Installation och driftsättning

Vi erbjuder installation och driftsättning av pumpstationer och biosystem för våra kunder. Vårt team av erfarna tekniker och specialister arbetar tillsammans för att säkerställa att pumpstationen och biosystemet installeras korrekt och fungerar på bästa sätt. 

Vi kan hjälpa till med allt från att planera och genomföra installationen, till att utbilda personal och säkerställa att pumpstationen och biosystemet är driftsatta på rätt sätt. Vi kan också hjälpa till med att utveckla underhållsplaner och förvaltningsplaner för att säkerställa att pumpstationen och biosystemet fungerar på bästa sätt under sin livslängd. 

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder en smidig installation och driftsättning av pumpstationer och biosystem. Tack vare vår kompetens och erfarenhet kan vi hjälpa våra kunder att säkerställa att pumpstationen och biosystemet är driftsatta på rätt sätt och fungerar på bästa sätt. 

Hur det fungerar GOR-P BioSystem

GOR-P BioSystem är ett biologiskt fettreduceringssystem för pumpstationer. Det innebär att fett och organiskt material kontinuerligt bryts ner med hjälp av mikroorganismer, direkt i pumpstationen. När fettet försvinner minskas alla de problem som vanligen uppstår i en pumpstation. Mikroorganismerna som används är valda utifrån sin effektiva förmåga att bryta ner fett och är helt ofarliga för människor, djur och natur. GOR-P BioSystem kan installeras i alla typer av pumpstationer   

Minskar lukt- och driftproblem

Fett orsakar mängder av problem i pumpstationer. Fettet sliter på pumpar, stör styrutrustningen och inte minst skapar det en hel del luktproblem. Genom att kontinuerligt bryta ner fettet minskas dessa problem, pumparnas livslängd ökar, likaså risken för stopp och igensättningar. Den biologiska behandlingen minskar även drastiskt uppkomsten av svavelväte som skapar både luktproblem och hälsorisker. Att bryta ner fettet med hjälp av mikroorganismer är en beprövad och pålitligt metod som inte påverkas av variationer i vattenkvaliteteten i jämfört med kemiska metoder. 

Drift och underhåll

GOR-P BioMaintenance Program är Bioterias drift- och underhållsprogram för pumpstationer. Det innebär att vi tar ansvar för pumpstationens funktion, styrutrustningen och den biologiska processen. Genom regelbundna servicebesök kan vi justera och optimera systemet utifrån nya förutsättningar samt upptäcka och åtgärda eventuella problem innan de leder till större skador eller driftsstopp. Detta bidrar till att öka driftsäkerheten och minska underhållskostnader.

Sammantaget är Bioterias biologiska behandling i kombination med vårt drift- och underhållsprogram ett effektivt sätt att hålla pumpstationen i gott skick så att pumparna har möjlighet att leverera under hela sin tekniska livslängd. 

This page does not have any siblings. You can remove this module until you add some.