Projektering av VENT BioSystem

Bioteria bistår gärna med rådgivning vid projektering av VENT BioSystem både för nyproduktion och i befintlig imkanal.

Vi hjälper bland annat till med:

  • Dimensionering av VENT BioSystem
  • Flödesberäkningar
  • Placering av utrustning
  • Beräkning av antal munstycken för bästa effekt
  • Val av typ av värmeväxlare som bäst passar verksamheten