Fettfilter

Bioteria använder stickade filter som standard i Biofilterhusen.

Vid önskemål levererar vi Labyrintfilter som avskiljer fett vid högre hastighet. Kombinationsfilter har både labyrinter och en stickad matta.

Kontakta Bioteria för information om K-värden.