Dokumentation

Dokumentation

Nedladdningsbara dokument

Här kan du ladda ner dokumentation för Bioterias VENT BioSystem, Storkökskåpor och Biofilterhus.

Ladda ner dokumentation

Produktblad

VENT BioSystem

Tekniskbeskrivning

Dubbelfilter

Ventilex

BioHood – Kåpor med biologisk rening

Väggmonterad

Centrummodell

Lösa filterhus

TraHOOD – Kåpor utan biologisk rening

Väggmonterad

Centrummodell

Lösa filterhus

Disk-, kondens- och värmekåpa

Tilluftdon

Dokumentation
Vent BioSystem fettreduceringssystem

Biologiskt fettreduceringssystem

Med ett biologiskt fettreduceringssystem för storköksventilation får du en barnsäker ventilation som möjliggör värmeåtervinning – miljövänligt och säkert.

Ventilationskåpa BioHood

Ventilationskåpor

Bioterias BioHOOD serie har ventilationskåpor för frånluft, styrluft och tilluft och kan utrustas med Bioterias Biofilterhus med biologisk rening.

Biofilterhus

Biofilterhus

Bioterias Biofilterhus är utvecklat och speciellt framtaget för VENT BioSystem. Bioterias Biofilterhus tillsammans med VENT BioSystem blir köksfiltret rengjort dagligen.

Ventilex

Bioteria Ventilex Släcksystem för storkök Brand i köksutrustning är alltid farlig, den kan sprida sig otroligt snabbt i de stora mängder fett och olja som /../